Uutiset

Huostaanoton perusteeksi kirjattu kulttuurinen tausta

Venäjällä esitetyt syytökset Suomen lastensuojelujärjestelmän syrjivyydestä saavat jonkin verran tukea Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tutkimuksesta. Sen mukaan huostaanoton yhdeksi perusteeksi on kirjattu noin kahdessa prosentissa tapauksista perheen kulttuurinen tausta. Syiksi on tilastoitu myös lapsen tai huoltajan fyysinen sairaus, vammaisuus sekä poikkeava seksuaalinen käytös. Sillä ei viitata seksuaalisen hyväksikäyttöön.

Tahdonvastaisten huostaanottojen määrä on vuosina 1995–2008 kaksinkertaistunut. Oikeusturvan parantamiseksi niitä koskevat ratkaisut siirrettiin 2008 kuntien sosiaalilautakunnilta hallinto-oikeuksien tehtäväksi.

Lopputuloksena hylättyjen tapausten määrä kasvoi. Joka kymmenes lapsi palaa hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen nyt kotiin. Tapauksista kahdeksassa prosentissa huostaanotto peruuntuu kokonaan. Kahdessa prosentissa se jää voimaan, mutta lapsi palautetaan silti asumaan kotiin.

Uusimpana tapauksena Turun hallinto-oikeus jätti viime viikolla vahvistamatta Naantalissa tehdyn huostaanoton. Perheen asianajajan mukaan huostaanottoprosessi oli käynnistynyt sen jälkeen, kun äiti oli joutunut täysin ulkopuolisten henkilöiden pahoinpitelemäksi.

Niin Naantalin kuin muidenkin tapausten uutisointia vaikeuttaa se, että sosiaalitoimi ei lain mukaan voi kommentoida yksittäisiä tapauksia. Edes asianomaisilla ei ole mahdollisuutta vapauttaa virkamiehiä vaitiolovelvoitteestaan.

Lue lisää maanantain Turun Sanomista