Uutiset

Metsästäjät löytäneet Suomesta yli 350 sutta

Susikannan suuruudesta esitettyjen arvioiden eroja selitetään erilaisilla laskutavoilla.
Susikannan suuruudesta esitettyjen arvioiden eroja selitetään erilaisilla laskutavoilla.

Metsästäjien keskusjärjestö arvioi, että Suomessa on jopa 360 sutta. Liiton piirijärjestöjen laskelmien mukaan susikanta on huomattavasti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen laskelmaa suurempi. RKTL:n tuoreimman arvion mukaan Suomen susikanta olisi 150–160 sutta.

Liiton laskelmat poikkeavat rajusti RKTL:n arvioista lähes koko maassa. Ainoastaan neljällä alueella metsästäjien ja RKTL:n laskelmat päätyvät samaan lopputulokseen. Näillä alueilla susia on keskimääräistä vähemmän. Metsästäjien havainnot on tehty kahden viime viikon aikana. RKTL:n tiedot ovat helmikuulta.

Metsästäjäliitto kertoo pyrkineensä arvioimaan susien todellisen määrän. RKTL:n luku on susien vähimmäiskanta.

Liiton puheenjohtajan Lauri Kontron mukaan ero arvioissa johtuu erilaisista laskutavoista. Metsästäjät ottavat laskelmiinsa kaikki raja-alueilla liikkuvat sudet. RKTL:n numeroissa Suomen kantaan lasketaan puolet rajamaakuntien susista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kanta levinnyt
koko maahan

Selvityksen mukaan sudet ovat levinneet koko maahan. Eniten niitä on Kainuussa. Metsästäjien mukaan Kainuussa on jopa 90 eläintä. RKTL:n lukema jää 45 suteen.

Pohjois-Karjalasta metsästäjät löysivät 60 sutta. RKTL löysi 30. Yhteensä rajamaakunnissa on metsästäjien arvion mukaan 144–189 sutta.

Sudet ovat metsästäjien mukaan levinneet koko maahan. Järjestön mukaan Varsinais-Suomessakin susia voi olla jopa 30. RKTL mukaan susia olisi kymmenen.

RKTL ei löytänyt susia Uudeltamaalta. Metsästäjien arvion mukaan niitä olisi 8–12.

Uudenmaan jälkeen vähiten susia on Etelä-Savossa. Molempien arvion mukaan alueella on yksi susipari. Susikanta on pieni myös Keski-Suomessa, Etelä-Hämeessä ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Sata voisi
ampua

RKTL:n valtioneuvostolle antaman lausunnon mukaan susikanta kestää vähintään 30 prosentin vuotuisen poistuman. Kontro on samaa mieltä. Kontron mielestä ”järkevä metsästys” pitäisi sallia.

– Se tarkoittaisi noin sadan suden ampumista.

Suomessa sutta saa metsästää riistanhoitopiirin luvalla. Metsästysaika on poronhoitoalueella lokakuun alusta maaliskuun loppuun ja muualla Suomessa marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Riistanhoitopiirien luvalla susia ammutaan vuosittain 10–20 yksilöä.

Ruotsissa susien määrä on päätetty rajoittaa 210 yksilöön. Venäjällä sutta saa metsästää ja siitä maksetaan 4 000 ruplan tapporaha.