Uutiset

Työryhmä muuttaisi korkeakoulujen opiskelijavalintaa

Ylioppilastutkinnon arvosanoilla saattaa tulevaisuudessa olla paljon nykyistä suurempi merkitys opiskelupaikkoja jaettaessa.
Ylioppilastutkinnon arvosanoilla saattaa tulevaisuudessa olla paljon nykyistä suurempi merkitys opiskelupaikkoja jaettaessa.

Ylioppilastutkinnon arvosanojen pitäisi vaikuttaa paljon nykyistä enemmän korkeakoulujen opiskelijavalintoihin, linjaa opetusministeriön työryhmä. Työryhmä kaavailee opiskelijavalintaprosessiin suuria muutoksia.

Se pitää parhaana järjestelmää, jossa korkeakoulut ilmoittaisivat jo etukäteen, montako pistettä kustakin ylioppilaskokeesta tulee saada, jotta tulisi valituksi tietylle alalle. Riittävät pisteet saaneet saisivat opiskelupaikan suoraan ylioppilaskokeen perusteella.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien opiskelijavalinnan työryhmä erottaisi kokonaan niiden opiskelijoiden hakuprosesseista, joilla on jo jokin opiskelupaikka. Tarkoitus on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada korkeakoulupaikkansa ensi yrittämällä. Työryhmä vakuuttaa, että alan vaihtaminen olisi silti mahdollista.

Työryhmä suunnittelee myös, että opiskelupaikkaa ei haettaisikaan tietystä oppiaineesta vaan laajemmasta kokonaisuudesta kuten tiedekunnasta tai koulutusalalta. Ajatus on, että nuoren olisi helpompi valita itselleen sopiva hakukohde, jos hänen ei tarvitsisi vielä hakuvaiheessa lyödä tarkasti lukkoon sitä, mitä ainetta hän haluaa opiskella.