Uutiset

Euroopassa joka neljäs nuori
on melkein lukutaidoton

Vaikka Euroopan unioni panostaa vahvasti koulutukseen pyrkiessään kohentamaan kilpailukykyään, EU-kansalaisten lukutaito vain heikkenee heikkenemistään. Selvitysten mukaan jopa neljännes 15-vuotiaista eurooppalaisista osaa lukea vain hyvin huonosti.

Myös osaamisen erot EU:n jäsenmaiden välillä ovat hyvin suuria. Siinä missä Suomi on tilastojen huipulla, Kreikka ja muut Etelä-Euroopan maat ovat listojen häntäpäässä.

Eurooppalaisten heikkenevää lukutaitoa ei voida tutkimusten mukaan pelkästään selittää maahanmuuttajien alati kasvavalla määrällä, koska lukutaidottomien osuudet ovat niin hurjia.

Esimerkiksi Bulgariassa ja Romaniassa, jossa maahanmuuttajia on varsin vähän, puolet nuorista osaa lukea vain auttavasti. Kreikankin yläkoululaisista lähes 30 prosenttia on lähes lukutaidottomia.

Mallia Suomesta
ja Virosta

EU yrittääkin nyt parantaa tilannetta ottamalla mallia paitsi koululaisten osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa kärkipäätä pitelevästä Suomesta myös Virosta ja Puolasta, joissa hiljattain tehtyjen koulutusjärjestelmän uudistusten ansiosta oppimistulokset ovat parantuneet huimasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Viron ja Puolan kouluissa on alettu puuttua lasten oppimisvaikeuksiin yhä varhemmin ja heikoimpia oppilaita on alettu tukea aiempaa systemaattisemmin.

Unioni aikoo niin ikään panostaa yhä enemmän aikuisten osaamiseen, sillä tällä hetkellä yli 30 prosentilla EU-kansalaista on vain peruskoulututkinto.

Matala koulutustaso huolestuttaa EU:ta, koska osaamis- ja koulutusvaatimukset työelämässä vain jatkavat kasvamistaan.

Suomen väestön koulutustaso on EU:n korkeimpia, kun 40 prosentilla suomalaista on korkeakoulututkinto.

Unioni haluaa parantaa aikuisten osaamistasoa kasvattamalla koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä muun muassa lisäämällä oppisopimuspaikkoja ja ottamalla työelämän edustajat mukaan opintojen sisältöjen kehittämistyöhön.

EU-ministerikokous
maanantaina

EU on parhaillaan valmistelemassa strategiaa, jonka avulla unioni halutaan nostaa talouskriisistä kestävälle kasvu-uralle.EU 2020 -strategian edeltäjä, Lissabonin strategia ei ehkä nostanut unionia vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi mutta monet strategian koulutustavoitteet hanke täytti.

Uudessa strategiassa koulutuksen tärkeys vain korostuu, eikä EU:n mielestä siitä tule tinkiä, vaikka suurten alijäämiensä parissa painiskelevat jäsenmaat etsivätkin kiihkeästi leikkauskohteita.

EU:n opetusministerit puivat asiaa maanantaina Brysselissä.

Suomea ministerikokouksessa edustaa opetusministeri Henna Virkkunen (kok).