Uutiset

Lama ja työtilanne huolettavat nuoria

Heta Ängeslevä

Tuleva työelämä huolestuttaa Suomen nuoria. Yli puolet heistä pelkää, ettei löydä töitä tulevaisuudessa. Lisäksi yli puolet nuorista on huolissaan omasta jaksamisestaan työelämässä. Tämä kävi ilmi Taloudellisen tiedotustoimiston teettämästä tutkimuksesta, jossa 15-21-vuotiailta nuorilta kysyttiin, miten taantuma ja aiheen uutisointi on vaikuttanut nuorten tulevaisuuden uskoon.

Lähes 70 prosenttia nuorista katsoo, ettei taantuma ole ainakaan vielä vaikuttanut heidän elämäänsä. Tutkimukseen vastanneista nuorista naisista kuitenkin 72 prosenttia sanoo olevansa huolissaan kiristyneestä taloustilanteesta. Nuorista miehistä 62 prosenttia on huolissaan samasta asiasta. Jos perheen vanhemmat ovat olleet lomautettuna tai työttömänä, on nuorten huoli tulevaisuudesta vahvempi kuin perheissä, joissa työttömyyttä ei ole koettu.

Valtaosa nuorista uskoo kuitenkin Suomen selviävän taantumasta hyvin. Enemmistö nuorista on sitä mieltä, että media antaa taloudellisesta tilanteesta liian synkän kuvan.

Nuorten pelko työelämää kohtaan yllätti tutkimuksen tehneet tutkijat.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Nuoret arvostavat koulutusta ja työtä, mutta silti työelämä pelottaa, tutkija Markus Keränen Research 15/30 -tutkimustoimistosta kertoi.

Naisista 46 prosenttia sanoi pitävänsä työelämää pelottavana paikkana ja lähes 50 prosenttia kertoi pelkäävänsä saavansa potkut tulevasta työstään.

- Tytöillä nämä luvut olivat poikia korkeammat. Tätä voisi selittää sillä, että nuoret tytöt kypsyvät poikia aiemmin, Keränen miettii.

Toisaalta nuorille naisille voidaan myös asettaa nuoria miehiä enemmän paineita. Pelottavimpana työelämää pitivät ne nuoret, joilla ei ollut vielä konkreettista työkokemusta.

Kilpailumentaliteetti näkyy kaikkialla

Kolme neljästä nuoresta kertoo kantavansa huolta arvojen kovenemisesta. Tämän allekirjoittaa myös helsinkiläinen lukiolainen Jalmari Sarla , 17.

- Kilpailumentaliteetti näkyy politiikan ja median ohella myös opiskelijamaailmassa. Opintoja pitäisi tehdä koko ajan enemmän ja nopeammin, Sarla sanoo.

Sarlaa huolestuttaa esimerkiksi vireillä oleva yliopistolakiuudistus.

- On käynyt mielessä, onko yliopistoissa tulevaisuudessa kiinnostavia aloja vai pelkkää tekniikkaa ja taloutta.

Enemmistöllä kiirettä ja stressiä

Tutkimuksen perusteella nykynuoret kokevat elämänsä kiireiseksi ja stressaavaksi - näin tutkimuksessa vastasi kolme neljästä nuoresta naisesta ja kaksi kolmesta nuoresta miehestä.

Tutkija uskoo tämän heijastelevan yhteiskunnan yleistä ilmapiiriä. - Kun vanhemmat, opettajat ja ystävät tuntuvat juoksevan ympärillä, alkavat yksittäisen nuorenkin askeleet tihentyä, Keränen kuvailee.

Tutkimuksen tulokset olivat osin ristiriitaisia. Suuri enemmistö nuorista koki elävänsä onnellista elämää, jossa on myös läheisiä ihmisiä kenelle puhua. Toisaalta 45 prosenttia nuorista kertoi olevansa yksinäisiä ja 35 prosenttia sanoi tuntevansa olonsa masentuneeksi ja ahdistuneeksi.

Kyselytutkimukseen vastasi reilut tuhat 15-21-vuotiasta nuorta helmikuussa. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä.