Uutiset

Poliisi valvoo
tunneli-
nopeuksia
Muurlan ja
Lohjan välillä

Turun Sanomat

Varsinais-Suomen poliisilaitos valvoo edelleen ajonopeuksia uuden E18-moottoritien tunneleissa Lohjan ja Muurlan välillä. Tunneleiden turvajärjestelmät eivät Tiehallinnon mukaan ole vielä sellaisessa kunnossa, että niissä voitaisiin ajaa normaalia moottoritienopeutta.

Tunneleiden nopeusrajoituksia mittaa poliisin liikuteltava automaattivalvontalaitteisto. Valvontaiskuja toteutetaan poliisin resurssien mukaan yhdestä kahteen kertaan viikossa.

Ensi viikolla on valtakunnallinen teemavalvontaviikko, jonka aikana poliisi valvoo autoilijoiden ja kevyen liikenteen käyttäytymistä suojateillä ja niiden läheisyydessä. Valvonta kohdistetaan onnettomuusanalysoinnin mukaan vaarallisiin risteyksiin.