Uutiset

Venäjää puhuvia oppilaita ryssitellään kouluissa

Helsinki, STT
Venäjää äidinkielenään puhuvien oppilaiden ryssittely on yleistä, selviää Vähemmistövaltuutetun teettämästä selvityksestä.
 Monet oppilaat välttelevät venäjän puhumista julkisesti, koska he pelkäävät, että se aiheuttaa epämiellyttäviä tilanteita. Vähemmistövaltuutetun kokemuksen mukaan nimittelyyn ei kouluissa puututa aina riittävästi.
 Kiusatuksi tulemisen pelko johtaa myös siihen, että venäjää äidinkielenään puhuvat ovat innottomia opiskelemaan venäjää koulussa. Venäjän kielen opetusta ei selvityksen mukaan myöskään järjestetä tarpeeksi, ja sen taso on vaihtelevaa. Myös tuntien vapaaehtoisuus koettiin ongelmaksi, sillä tunnit järjestetään kouluajan ulkopuolella, eikä arvosanaa anneta.
 Vähemmistövaltuutetun teettämän selvityksen mukaan maahan muuttaneiden kielitaitoa ja kulttuurin tuntemusta ei osata hyödyntää, vaikka venäjänkieliset ovat maan suurin ja nopeimmin kasvava maahanmuuttajaryhmä. Suomessa asuu tällä hetkellä arviolta lähes 50 000 venäjänkielistä.