Uutiset

STX Europen
Turun
telakalle
ympäristölupa

Turun Sanomat

Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan STX Europe -konserniin kuuluvan STX Finland Cruise Oy:n Turun telakalle. 17. marraskuuta tehty päätös vaati neljän vuoden valmistelun, sillä tuolloin vielä Aker Finnyards Oy:n nimeä kantanut telakkayhtiö laittoi hakemuksen vireille joulukuussa 2004.

Lupa on voimassa toistaiseksi. STX:n tulee jättää uusi hakemus viimeistään vuoden 2018 lopussa, ellei toiminnan olennainen muuttaminen aiheuta tarvetta jo sitä ennen.

Koko telakka saa toimia keskeytymättömässä kolmivuorotyössä. Meluisat toiminnat tulee kuitenkin keskittää päiväsaikaan eli kello 7:stä 16:een. Meteli ei saa lähimmissä kohteissa ylittää 55 desibeliä päivällä tai 50 desibeliä yöllä.

Lupamääräyksissä rajoitetaan myös maalaushallien poistoilman hiukkaspitoisuuksia ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä ja annetaan ohjeita jätehuollosta sekä päästöistä vesistöön ja viemäreihin.

Telakka on toiminut samassa paikassa Pernossa vuodesta 1975 alkaen.