Uutiset

Hallitus tarkistaa viehelupaa ja kalastusoppaiden oikeuksia

TS/Kalle Ipatti
TS/Kalle Ipatti

HEIKKI VENTO

Porvarihallitus tehnee nykyiselle eduskunnalla vain kaksi esitystä kalastuslain uudistamiseksi. Läänikohtaiseen viehelupaan on tulossa tarkistuksia ja kalastusoppaiden oikeuksia yritetään lisätä. Aikaisintaan kalastuslain kokonaisuudistus hyväksytään vuonna 2011 valittavassa eduskunnassa.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk) asetti torstaina työryhmän tekemään esitykset kalastuslain uudistamiseksi. Osastopäällikkö Pentti Lähteenojan johtaman ryhmän toimeksianto päättyy vuoden 2010 lopussa.

Vuoden 2010 aluehallinnon uudistus ja läänien lopettaminen pakottavat kuitenkin hallituksen valmistelemaan ainakin väliaikaisen muutoksen läänikohtaiseen viehelupaan. Vielä esitystä ei ole.

Kalastusneuvos Pentti Munne arveli, että mahdollisesti keväällä valmistuvassa esityksessä ei ole suuria muutoksia nykyiseen lupajärjestelmään.

Lupa-alueet ministeriö sovittanee yhteen nykyisten maakuntien ja läänien kanssa.

Munne ei osannut sanoa tarkasti alueita. Valmistelussa lähdettäneen siitä, että lupa-alueita ei ratkaisevasti pienennetä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Viisi lääniä vaihtuu kuudeksi aluekeskukseksi.

Viehelupa ei koske Ahvenanmaan maakuntaa, Utsjoen, Enontekiön ja Inarin kuntia.

Rkp jäämässä yksin

Maatalousministeriössä on valmisteltu lakiesitystä, joka lisäisi kalastusoppaiden oikeuksia. Uudistus antaisi oppaille mahdollisuuden viedä asiakkaita kalaan ilman vesi-alueiden omistajien suostumusta.

Uudistus tuli ajankohtaiseksi, kun korkein oikeus päätti, että nykyisen lain mukaan oppailla pitää olla vesialueen omistaja lupa.

Valtiosihteeri Jouni Lindin (kesk) mukaan Anttila "on valmis tätä edistämään". Opastusoikeus koskisi käytännössä vain vapakalastusta. Asiakkailla pitäisi olla yleiset kalastusluvat voimassa.

Hallituksessa ruotsalainen kansanpuolue on vastustanut hanketta. Keskusta, kokoomus ja vihreät yrittävät saada esityksen eduskuntaan.

Asetuksista laeiksi

Kalastuslain kokonaisuudistuksesta on maininta porvarihallituksen ohjelmassa.

Uudistuksessa on kaksi tavoitetta. Asetukset on perustuslain hengen mukaisesti muutettava laeiksi. Säädöksien sisältö aiotaan sopeuttaa muuttuneeseen lainsäädäntöön ja yhteiskuntaan.

Lähteenojan työryhmän apuna on neljä jaostoa. Kalastusjaosto tekee esitykset kalastusoikeuksista ja kalavesien hoidosta.

Elinkeinojaosto valmistelee ehdotukset kalatalouden eri elinkeinojen säädösten uudistamiseksi. Listalla ovat kalankasvatus, ammattikalastus, kalastusmatkailu ja kauppa.

Rahoitusjaoston työlistalla ovat maksut ja kalatalouden edistäminen. Valvontajaosto miettii säädöksien valvontaa ja rangaistuksia.

Lähteenojan työryhmän on tarkoitus antaa väliraportti ensi vuoden lopussa.