Talous

Olkiluodon
kotimaisuusaste 40
prosenttia

JARI RANTANEN

Eurajoen Olkiluotoon rakennettavan Teollisuuden Voiman (TVO) kolmannen ydinvoimalayksikön kotimaisuusasteen arvioidaan voivan jäädä alimmillaan noin 30 prosenttiin. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä Olkiluodon kolmosyksikön rakentamisen alueellisista taloudellisista vaikutuksista tehdyssä tutkimuksessa todennäköiseksi kotimaisuusasteeksi on päätelty 40 prosenttia. Kotimaisuusasteen arvioidaan voivan heittää tästä lopulta 10 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.

Voimalarakennushankkeen työllisyysvaikutuksiksi Satakunnassa tutkimus esittää 7 000-10 300 henkilötyövuotta. Rakennushankkeen seurauksena Satakunnan kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan 530-840 miljoonaa euroa.

Olkiluodon kolmosyksikkö on arvoltaan Suomen teollisuushistorian suurin yksittäinen investointi. Investointikustannuksiksi arvioitiin alun perin vuonna 2003 noin 3 miljardia euroa, ja tutkimuksessa rakentamisen laskennallisena kokonaiskustannusarviona on käytetty 3,3-3,7 miljardia euroa. Summa vastaa yli neljän normaalivuoden investointimäärää Satakunnassa.