Talous

EU:n 200 miljardin elvytysohjelma työkalupakki jäsenmaiden käyttöön

LK/REUTERS
LK/REUTERS

TUOMAS MURAJA

EU-komissio esitti keskiviikkona Brysselissä jäsenmaiden elvytyspaketin kooksi 200 miljardia euroa, joten ehdotettu ohjelma on jonkin verran ennakkoarveluja, 130 miljardia euroa suurempi.

Paketin koko vastaa 1,5 prosenttia Euroopan unionin bruttokansantuotteesta.

Tukipaketista 170 miljardia euroa tulee EU-maiden hallituksilta, runsaat 14 miljardia EU:n komission varoista ja 15 miljardia Euroopan investointipankin lainoituksina.

Euroopan unioni pystyy virkistämään taloutta käytännössä ainoastaan aikaistamalla aluetukiensa maksua ja lisäämällä Euroopan investointipankin lainanantovaltuuksia. Siksi varsinaiset elvytystoimet jäävät jäsenmaiden vastuulle.

Elvytyspaketti on keinovalikoima, jonka välineitä jäsenmaat voivat käyttää taantumasta pääsemiseksi. Paketin tarkoituksena onkin antaa hallituksille entistä vapaammat kädet valtion budjettien kautta tehtävään elvytykseen sekä verohelpotuksiin.

Eniten liikkumavaraa on niillä mailla, jotka ovat vakauttaneet julkisen taloutensa kasvun vuosina.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Yksi yhtenäinen malli ei vastaa kaikkien maiden tarpeisiin, mutta kaikki maat kärsivät talouskriisistä. Työkalupakissa on tarjolla nyt välineitä, joita kukin maa voi käyttää haluamallaan tavalla. Kehotan jäsenmaita käyttämään näitä työkaluja, komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso vetosi.

Pois noidankehästä

EU:n talous- ja rahakomissaarin Joaquin Almunian mukaan elvytysohjelman perussisältö käsittää kaksi kohtaa: lyhyen tähtäyksen toimenpiteitä kasvattamaan kysyntää, säilyttämään työpaikat ja pitämään luottamusta yllä sekä älykästä kaukokatseista investointia tulevaisuuden aloihin ja panostamista innovaatioihin kestävällä tavalla.

- Koordinoidulla finanssipolitiikalla ja nopeilla mutta kestävillä rakennemuutoksilla pääsemme pois alhaisten talouslukujen noidankehästä, Almunia kuvaili.

Barroson mukaan kriisi voi olla myös mahdollisuus, kun satsataan päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuteen.

Lisäksi EU kaipaa hallituksilta aloitteita, jotka mahdollistaisivat tuen tarjoamisen muun muassa köyhille ja pitkäaikaistyöttömille sekä myös pienille ja keskisuurille yrityksille.

Alv:tä ei lasketa kaikissa maissa

Sen sijaan komissio ei yllättäen esittänyt arvonlisäveron leikkausta koko unionin alueella.

- Arvonlisäveron lasku kyllä lisää kulutusta esimerkiksi Britanniassa, mutta jokaisen maan tilanne on tietysti erilainen, Barroso perusteli.

Myös EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen sallimat joustot on komission mukaan otettava käyttöön.

Näin hyväksyttäisiin se, että jäsenvaltioiden budjettialijäämät kasvavat ja budjettitasapainoa ei saavuteta aiemmin sovitussa aikataulussa.

- Sopimusta ei olla muuttamassa mihinkään, muuten euro joutuu vaikeuksiin. Jousto mahdollistaa sen, että poikkeuksellisissa oloissa saa vuoden lisäaikaa, Barroso selitti.

Pakettiin sisältyy myös ehdotus aikaistaa erilaisten EU-tukien maksamista. Rahat suunnattaisiin etenkin energiavoimavarojen yhtenäistämiseen Baltian maissa ja laajakaistaverkon vahvistamiseen.

Vihreille autoille tukea

Komissio ei - toisin kuin luultiin - esittänyt erityistä pelastuspakettia eurooppalaisen autoteollisuuden tueksi, koska tällaisen järjestelyn pelätään vääristävän kilpailua.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Barroso kuitenkin sanoi että ympäristöystävällisen autoteknologian kehittämiseen voidaan tarjota joustavia lainoja ja takauksia.

- Euroopan investointipankki antaa neljä miljardia euroa entistä vihreämpien autojen kehittämiseen, Barroso lupasi.

Barroso vetosi EU-maiden valtionpäämiehiin, jotka käsittelevät elvytyspakettia joulukuun huippukokouksessaan Brysselissä, että uudistuksista saataisiin päätös pikaisesti.