Uutiset

Viemäriverkkoon johdettavien hulevesien kartoitustyö osoittautunut vaativaksi

TS/Ari-Matti Ruuska<br />Hulevesiputkien asennus on hidasta. Hankalimmissa kohteissa työ etenee kuitenkin vähintään kuuden metrin päivävauhdilla.
TS/Ari-Matti Ruuska
Hulevesiputkien asennus on hidasta. Hankalimmissa kohteissa työ etenee kuitenkin vähintään kuuden metrin päivävauhdilla.

HEIKKI KAUHANEN

Turun vesilaitoksen työtaakka hulevesiä viemäriverkkoon laskevien kiinteistöjen löytämiseksi on osoittautunut hitaaksi ja paikoin hankalaksi.

- Työ vaatii kokemusta ja ammattitaitoa lukea piirustuksia ja karttoja oikein. Samat henkilöt jotka työtä tekevät, toimivat myös asiakaspalvelussa. Työtä tehdään koko ajan, mutta se etenee hitaasti, Turun vesilaitoksen toimitusjohtaja Irina Nordman kertoo.

Kenttätutkimuksissa työtä on hankaloittanut se, että monissa tilanteissa hyväksi todetut savutestit eivät ole onnistuneet Turussa. Syinä ovat ollut kaivojen ja viemäriputkien hankala rakenne sekä vesilukot.

Tonteilla, joissa savutestejä on pystytty tekemään, ovat olleet yleensä onnistuneet hyvin ja paljastaneet selkeästi vuotokohdat.

Päätökset ensi vuonna

Vesilaitos tiedotti alkuvuodesta, että korotettu jätevesimaksu otetaan marraskuussa sellaisilla kiinteistöillä, jotka johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin.

Kirjeessä pyydettiin antamaan selvitys hulevesien käsittelystä lokakuun 10. päivään mennessä, mutta osa jätti sen tekemättä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kirje lähetettiin asiakkaille, joiden kiinteistöjen hulevesien käsittelymenetelmää ei rekisteritietojen perusteella ole voitu selvittää tai joiden kiinteistöltä vesilaitoksen tietojen mukaan joutuu hulevesiä jätevesiviemäriin.

Kaupunginhallitus otti aikalisän ja päätti syyskuussa, että maksuja ei oteta vielä käyttöön.

Selvitystyön valmistuttua kaupunginhallitukselle tullaan tekemään esitys uudesta maksun käyttöönottopäivästä.

Asiakkaille, joita korotettu maksu tulee koskemaan, lähetetään tieto asiasta erillisellä asiakaskirjeellä ennen maksun käyttöönottoa.

Nordman uskoo, että lopulliset päätökset saadaan aikaan jossain vaiheessa ensi vuoden aikana.

Käsittelykulut viisi miljoonaa euroa

- Alunperin kirje lähetettiin 4 600 asiakkaalle, joista heti alkuun karsiutui iso joukko pois. Jäljelle jää mahdollisesti muutamia tuhansia asiakkaita. Joukossa on niin omakotitaloja, rivitaloja, kerrostaloja kuin liikekiinteistöjäkin.

Vesilaitokselle asia on tärkeä, sillä hulevesien erittely nielee euroja.

-  Hulevesien käsittely maksaa vesilaitokselle noin viisi miljoonaa euroa vuodessa. Jos maksuja ei saada, meidän on mietittävä miten me saamme katettua käsittelystä syntyvät kustannukset.

Hulevesillä tarkoitetaan kovilta pinnoilta, kuten katolta ja pihakiveykseltä kerättyä ja poisjohdettua sade-, sulamis- ja kuivatusvettä sekä vanhojen salaojien kautta tonteilta valuvaa kuivatusvettä.

Ongelmaa puitu jo vuosia

Hulevesiongelmaa on puitu kauan. Turun vesilaitoslautakunta päätti jo vuonna 2004, että sade-, sulamis- ja salaojavedet on johdettava erilliseen hulevesiviemäriin eikä rasittamaan kaupungin jätevedenpuhdistamoa.

Maksut tulevat käyttöön aikaisintaan vuonna 2010.