Uutiset

Turku laittaa liito-oravat kartalle

SALLA HONGISTO

Turun kaupungin alueen liito-oravaesiintymistä on valmistumassa kartoitus. Keväästä syksyyn jatkuneen selvitystyön tulokset saataneen ennen vuodenvaihdetta. Turun ympäristö- ja kaavoitusvirasto on tehnyt selvityksen kaupunkisuunnittelun tueksi.

- Kaikki Turun liito-orava-alueet selvitetään. Asiantuntijat selvittävät esiintymispaikkoja luonnonolosuhteiden mukaan. Useimmiten mennään myös paikan päälle, Turun kaupungin asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen kertoo.

- Selvitys kuvaa mikä tilanne on tässä ja nyt. Viiden vuoden päästä voi näyttää täysin erilaiselta, sillä liito-oravien esiintymisalueet vaihtelevat nopeasti.

Joskus liito-oravien merkitys suunnittelulle on hyvinkin suuri, joskus taas ei. Esimerkiksi keskustan asutuilla alueilla liito-oravia ei juuri ole. Suunnittelulaki kuitenkin vaatii esiintymisalueista selvityksiä.

Liito-oravan maastohavainnointi on varmin keino selvittää sen esiintymisalueet, mutta havainnoinnin oheen on tulossa lajin satelliittipaikannus. Hintsanen toivottaa uuden, kaavoitusta helpottavan tekniikan tervetulleeksi

- Lisäämällä tietoa autetaan ratkaisuissa. Selvitykset ovat iso osa kaavatyötä ja vievät suuren osan suunnittelun resursseista, joten kaikki, mikä helpottaa selvitysten tekemistä, on positiivista.

Liito-oravien esiintymien ennakointi voisi helpottaa myös tiehankkeiden suunnittelua.

- Kyllä se nopeuttaisi alustavaa esisuunnittelua, jossa etsitään leveää maastokäytävää, johon tie vedetään, Tiehallinnon ympäristövastaava Arto Kärkkäinen toteaa.

Turku-Helsinki-moottoritietä jouduttiin esimerkiksi linjaamaan uudelleen tielle osuneiden liito-oravaesiintymien takia. Esiintymät havaittiin suunnittelun edettyä jo pitkälle.