Uutiset

Lomautetut eivät näy työllisyystilastoissa

ANNE SAVOLAINEN

Varsinais-Suomessa oli lokakuussa 500 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten. Tiistaina julkistettu työllisyyskatsaus kertoo, että vuoden takaisesta tilanteesta työttömyys kasvoi vain Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Työttömyysluvuista puuttuvat kuitenkin ryhmälomautusten piirissä olevat henkilöt, elleivät he ole itse ilmoittautuneet työvoimatoimistoon työnhakijoiksi.

Varsinais-Suomen TE-keskuksen työmarkkina-analyytikko Juha Pusila arvioi, että ryhmälomautettuja olisi tällä hetkellä maakunnassamme noin 1 300.

- Ryhmälomautukset kuitenkin toteutetaan usein lyhennetyllä työviikolla, esimerkiksi vähennetään kolmivuorosta kahteen vuoroon. Henkilöt eivät yleensä ole kokonaan työttöminä, Pusila kertoo.

Lomautusten määrä on selvästi suurempi kuin vuosi sitten: henkilökohtaisesti lomautettuja on lähes tuhat. Pusila näkee, että työllisyys on pysynyt Varsinais-Suomessa edelleen kohtuullisella tasolla.

- Jyrkkää käännettä pahempaan suuntaan ei ole tapahtunut. Koko ajan kuitenkin epävarmuuden tila jatkuu, samoin kuin hämmennys siitä, mitä on odotettavissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Eläkkeelle Varsinais-Suomessa siirtyi vuoden 2007 aikana noin 1 500 työtöntä.

Kuljetuspuolella tulee lomautuksia

Viime vuodet työmarkkinoita leimannut osaavan työvoiman niukkuus saa työnantajat pitämään työvoimastaan kiinni. Siksi lomautuksia harrastetaan irtisanomisia enemmän.

- Työntekijöistä ja toimihenkilöistä pidetään kiinni niin pitkään kuin mahdollista, koska uskotaan, ettei tilanne voi loputtomiin jatkua tällaisena, Pusila toteaa.

Laskusuhdannetilanteessa millään alalla ei näy suurta kasvua. Vain toimisto- ja hallintotyön ammateissa työvoiman kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Pahimmassa pinteessä ovat suhdanneherkät alat kuten rakentamiseen liittyvät alat sekä vientiteollisuus. Merkittävä osa lomautuksista keskittyy näille aloille.

- Kuljetuspuolella on myös näkyvissä toiminnan hiljentymistä, joka liittyy vientitoiminnan ja rakennustoiminnan hiljenemiseen. Lomautuksia on jo jossain määrin ollut. Niitä on ilmeisesti odotettavissa lisääkin, Pusila ennakoi.

Pitkäaikaistyöttömyys kulkee jälkijunassa

Pitkäaikaistyöttömien pääsy takaisin työmarkkinoille helpottui tilastojen mukaan jossain määrin, mutta muutokset pitkäaikaistyöttömyydessä näkyvät tilastoissa viiveellä. Yli vuoden työttömänä olleita on 14 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Työttömien työnhakijoiden määrä on vuodessa laskenut useimmissa ammattiryhmissä, mutta rakennusalalla työttömien määrä on kasvanut peräti neljänneksellä.

Juha Pusila suosittelee uravalintaansa tekeville samoja lääkkeitä kuin viime keväänä.

- Mahdollisuudet löytyvät hoitoalalta sekä terveys- ja sosiaalipalveluista.

- Vaikka rakennusala on tällä hetkellä huonossa jamassa, valtakunnassa riittää rakentamista ja vanhan korjaamista lähivuosikymmeninä sen verran mitä viime vuosinakin ollut.

Pusila ei ole menettänyt luottamustaan alueen metalliteollisuuteen.

- Varsinais-Suomessa on todella vahvaa vientiteollisuutta, työtilaisuuksia riittää siellä jatkossakin, hän uskoo.