Uutiset

Muusikoiden kanssa
syntyy tallennesopimus

JARI HEINO

Jo vuosikausia mietitty tallennesopimus kaupungin ja Turun filharmonisen orkesterin kanssa toteutuu. Kaupunginhallitus oikeutti maanantaina kulttuuritoimen tekemään sopimuksen, joka ulottuu vuoden 2009 loppuun asti.

Marraskuun alussa apulaiskaupunginjohtaja Maija Kytän (kok) esitys palautettiin uuteen valmisteluun. Sen jälkeen on vielä selvitetty sopimuksen taloudellista kannattavuutta.

Periaatteena on, että esittäville taiteilijoille kuuluvat oikeudet siirtyvät kaupungille. Korvauksena muusikoille maksetaan kuukausipalkkoihin kahdeksan prosentin lisä vuoden 2008 neljältä viimeiseltä kuukaudelta sekä vuonna 2009 yhdeksän prosentin lisä.

Kulttuuritoimen tulee toimittaa Kytälle lokakuun 2009 loppuun mennessä selvitys tallennetoiminnan kehityksestä ja suunnitelma jatkosta. Aiemmassa vaiheessa esillä oli sopimuksen teko vuoden 2012 loppuun saakka.