Uutiset

KHO näpäytti Turun hallinto-
oikeutta menettelyvirheestä

JUSSI ORELL

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on määrännyt Turun hallinto-oikeuden käsittelemään uudelleen jo kertaalleen esillä olleen jutun tuomarin esteellisyyden vuoksi. Hallinto-oikeustuomari oli mukana päättämässä jutusta, jossa hänen kunnanjohtajana työskennellyt puolisonsa oli virkansa kautta osallisena.

Hallinto-oikeus käsitteli tapausta, jossa varsinaissuomalaisessa kunnassa asuva vaikeavammainen oli vammaispalvelulain perusteella vaatinut kuntaa korvaamaan keittiöremontista aiheutuneet 9 700 euron kustannukset. Kunta suostui kesällä 2005 korvaamaan 3 000 euroa vähemmän.

Myöhemmin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi kuntalaisen valituksen liian pienestä korvauksesta. Kuntalainen valitti lautakunnan päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja vaati kuntaa korvaamaan kaikki remonttikulut. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Kunnanjohtaja ei ollut enää virassaan, kun kunta kesällä 2005 päätti korvata vain osan kuluista. KHO totesi päätöksessään, että tuomarin puoliso oli kunnanjohtajana toimiessaan kuitenkin osallistunut asunnon muutostöiden korvaamisen käsittelyyn ainakin yhdessä lautakunnan kokouksessa kesällä 2004.

Sosiaalitoimen virkamies oli esittänyt kokouksessa, etteivät keittiön muutostyöt ole välttämättömiä pyörätuolilla liikkumisen vuoksi. Tämän vuoksi ne eivät virkamiehen mukaan kuuluneet vammaispalvelulain piiriin.