Uutiset

Rauman paperiradan
vahvistamiseen menee vielä vuosia

JARI RANTANEN

Metsäteollisuudelle tärkeän Jämsänjokilaakson ja Rauman sataman välisen radan vahvistamiseen koko mitaltaan 25 tonnin akselipainoille kuluu vielä monta vuotta. Ratahallintokeskuksen tuoreimman toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan Tampereen ja Kokemäen välisen radan päällysrakenteen uusiminen ja radan vahvistaminen valmistuu vuonna 2014. Rauman ja Kokemäen välinen osuus on jo vahvistettu, ja Tampereen ja Jyväskylän välisellä radalla työt valmistuvat 2010.

Jämsänjokilaakson tehtaiden paperi laivataan vientiasiakkaille Rauman sataman kautta, ja rata on tärkeä myös raakapuun kuljetuksille. Jos radalla liikennöivien tavarajunien akselipainot voitaisiin nostaa 25 tonniin, Jämsänjokilaakson teollisuuden kuljetuskulut pienenisivät teollisuuden laskelmien mukaan noin viidenneksen.

Tavaraliikenteelle tärkeiden ratojen vahvistamista pidettiin esillä VR:n pääjohtajan Henri Kuitusen vieraillessa Porissa. Rauman ja Jämsänjokilaakson välisen yhteyden lisäksi Satakuntaliitto ja Porin kaupunki esittivät Kuituselle Kokemäen ja Harjavallan välisen pätkän vahvistamista 25 tonnin akselipainoille. Radan liikenne kasvaa, kun Norilsk Nickel alkaa kuljettaa raaka-ainetta Talvivaaran kaivokselta Sotkamosta Harjavallan tehtaalle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yli-insinööri Kaarina Korander Ratahallintokeskuksesta sanoo Kokemäen ja Harjavallan välisen osuuden kustannuksia vähäisiksi. Sen tekeminen valmiiksi samaan aikaan Tampereen ja Kokemäen välisen radan kanssa ei kuitenkaan ole iso apu ennen kuin Talvivaaran kaivokselta on 25 tonnin akselipainot ilman nopeusrajoituksia kestävä ratayhteys Jyväskylään.

Nopeita henkilöjunayhteyksiä kaivataan

Porin kaupunki esitteli Kuituselle myös nykyistä nopeampien henkilöjunayhteyksien tarpeellisuutta. Porin rataa pitäisi parantaa ja tasoristeyksiä poistaa, jotta junien nopeutta voitaisiin nostaa, ja pari vuotta sitten lopetetut suorat Intercity-yhteydet Porista Helsinkiin halutaan takaisin.

Intercity-junat vaihtuivat vanhoihin matkustajavaunuihin ja vaihtoon Tampereella kustannussyistä, eikä VR:n johto pidä mahdollisena, että Porin radan matkustajia alettaisiin enää kuljettaa omalla junalla ohi Tampereen monen radan risteysaseman. Tampereen ja Porin välillä liikennöivät kuusi junaparia ovat kaikki liikenne- ja viestintäministeriön ostoliikennettä, ja VR ajaa rataosuudella ministeriön määräysten mukaan.

Henkilöliikennettä on kaivattu takaisin myös Rauman ja Kokemäen väliselle radalle. VR:n Tampereen aluejohtajan Pekka Söderlingin mukaan on selvää, että henkilöliikenne Rauman radalla olisi taloudellisesti raskaasti kannattamatonta ja että se voi toteutua vain ostoliikenteenä.