Uutiset

Rauman lukioon
halutaan kansainvälistä
IB-opetusta

Turun Sanomat, Rauma

Rauman lukio tavoittelee kansainvälisen koulutusohjelman mukaista IB-opetusta. Lähimmät IB-lukiot ovat nyt Turussa ja Tampereella.

Opetustoimen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ryhtyisi toimiin kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtavan koulutuksen käynnistämiseksi Rauman lukiossa. Koulutus halutaan aloittaa 75 opiskelijapaikan suuruisena syksyllä 2010.

Rauman kolme päivälukiota yhdistettiin Rauman lukioksi runsas vuosi sitten. Rauman lukio on mitoitettu 800 opiskelijalle, ja lukiolaisten määrä on nyt vähän pienempi. Aloittaessaan toimintansa korjatuissa ja laajennetuissa tiloissa koulu oli varustettu uusimmalla saatavissa olevalla opetusteknologialla.

IB-linjan käynnistämisestä on laskettu koituvan noin 125 000 euron kertakustannukset. IB-linjan toiminnasta lukiolle koituisi noin 230 000 euron vuotuiset lisäkustannukset. Kaupungin saamia valtionosuuksia IB-linja voisi kasvattaa 150 000 euroa.