Uutiset

Olkiluodon nelosen turvallisuus-
arvio ei valmistu aikataulussa

TS/Arto Takala<br />Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön rakennustyöt ovat käynnissä. Yksikön arvioidaan olevan käynnissä vuonna 2012. Neljännen yksikön turvallisuusarvion valmistuminen venyy odotettua myöhäisemmäksi.
TS/Arto Takala
Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön rakennustyöt ovat käynnissä. Yksikön arvioidaan olevan käynnissä vuonna 2012. Neljännen yksikön turvallisuusarvion valmistuminen venyy odotettua myöhäisemmäksi.

JARI RANTANEN

Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluotoon suunnitteleman neljännen ydinvoimalayksikön periaatepäätöshakemuksen käsittely venyy Säteilyturvakeskuksen (Stuk) työruuhkan ja TVO:n lisäselvityksiä varten tarvitseman lisäajan vuoksi. Stuk ei pysty toimittamaan Olkiluodon nelosyksikön alustavaa turvallisuusarviota ministeriölle sen asettamana määräaikana tammikuun loppuun mennessä.

Stukin turvallisuusarvio on luvattu toimittaa heti sen valmistuttua tiedoksi Eurajoen kuntaan, jonka on määrä antaa lausuntonsa TVO:n periaatepäätöshakemuksesta helmikuun loppuun mennessä. Ydinenergialain mukaan kunnan lausunto on ratkaiseva. Jos kunta ei puolla sen alueelle suunnitellun ydinlaitoksen rakentamista, valtioneuvosto ei voi tehdä periaatepäätöstä, jossa hanke todetaan yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi, ja suunnitelma kaatuu.

Lausuntojen aikataulua asetettaessa tavoitteena on ollut antaa Eurajoen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tarpeeksi aikaa perehtyä Stukin turvallisuusarvioon omaa lausuntoaan harkitessaan. Ylitarkastaja Jaana Avolahti työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo ministeriön aikovan pitää tästä periaatteesta edelleen kiinni. Siitä, miten Stukin turvallisuusarvion viivästyminen lopulta vaikuttaa aikatauluihin, on hänen mukaansa kuitenkin vielä liian aikaista sanoa mitään.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Keskustelut ovat kesken, Avolahti sanoo. Yksi vaihtoehto on, että kunnalle annetaan lisää aikaa oman lausuntonsa antamiseen. Toinen mahdollisuus on, että Säteilyturvakeskuksen työn edistymisestä ja tulevasta turvallisuusarvosta kerrotaan kunnalle jo ennen kuin viranomainen toimittaa alustavan turvallisuusarvionsa ministeriölle.

Eurajoen kunnanjohtaja Harri Hiitiö sanoo kunnan odottavan nyt työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitusta aikataulusta.

- Kunta toivoo lisäaikaa tai että Stukilta saadaan muuten informaatiota asiasta, Hiitiö sanoo.

Stukissa kädet täynnä työtä

Johtaja Lasse Reiman sanoo Stukin pyytäneen TVO:lta lisätietoja hakemukseen ja eri laitosvaihtoehtoihin liittyen lokakuun loppuun mennessä ja yhtiön pyytäneen sen jälkeen lisäaikaa marraskuun loppuun asti. Stukissa odotetaan nyt, että TVO toimittaa pyydetyt lisäselvitykset ensi viikon lopulla.

Reimanin mukaan Stukin tavoitteena on saada alustavan turvallisuusarvion ensimmäinen luonnos valmiiksi tammikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähtee sisäiselle lausuntokierrokselle. Sen jälkeen Stukin on kuultava ja saatava virallinen lausunto ydinturvallisuusneuvottelukunnalta.

- Sen kuuleminen menee helmi-maaliskuulle, Reiman arvioi. Stukin alustavan turvallisuusarvion valmistuminen ja toimittaminen työ- ja elinkeinoministeriölle menee joka tapauksessa maaliskuuhun.

Reimanin mukaan on mahdollista, että Stuk aloittaa keskustelut omaa lausuntoaan valmistelevan kunnan kanssa turvallisuusarvion sisäisen version valmistuttua helmikuussa, jos niin halutaan.

Reiman sanoo myöhästymisen johtuvan sekä TVO:n pyytämästä lisäajasta että Säteilyturvakeskuksen työruuhkasta. TVO:n ja ydinjäteyhtiö Posivan hankkeiden lisäksi viranomaista työllistävät Fortum ja Fennovoima, joiden kummankin odotetaan jättävän lähikuukausina omat periaatepäätöshakemuksensa uudesta ydinvoimalasta.

Reiman sanoo Stukin keskustelleen jo kummankin kanssa laitosvaihtoehdoista, joista osa on mukana TVO:nkin hakemuksessa. Fennovoiman hankkeessa Säteilyturvakeskusta työllistää myös laitospaikan arviointi, kun yhtiö esittää ydinvoimalaitoksen rakentamista kokonaan uudelle paikalle Simoon, Pyhäjoelle tai Ruotsinpyhtäälle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy