Uutiset

Keskusta haluaa
vauhtia paikallisjunalle

MATTI ARVAJA

Keskustan Varsinais-Suomen piiri kiirehtii Turusta muualle maakuntaan suuntautuvan paikallisjunaliikenteen aloittamista. Saloon, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin kulkeva paikallisliikenne on keskeinen tavoite piirin vuosille 2009-2012 laatimassa maakuntaohjelmassa.

Keskustan piirin puheenjohtajan Pekka Myllymäen mukaan paikallisjunaliikenteen järjestäminen vaatii erikseen satsauksia myös Turulta. Hänen mielestään Turulla tulee olla vastaanottokapasiteettia ja valmiudet kuljettaa ihmiset rautatieasemilta eteenpäin.

Piiri vaatii myös linja-autoliikenteen toimintaedellytysten parantamista. Turun ja Helsingin välinen oikorata (Elsa) on niin ikään keskustaväen mielestä ensi vuosikymmenen keskeisiä tavoitteita ja ajankohtainen jo nyt.

Sivistyspalveluita, terveydenhuoltoa sekä lapsiperheiden ja vanhusten palvelua keskusta pitää perusasioina, joista ei missään olosuhteissa pidä tinkiä. Puolue vaatii riittäviä resursseja myös omaishoitopalveluihin.

Keskustapiiri muistuttaa, että kunnallisvaalit ovat samalla myös maakuntavaalit. Kunnallisvaalien tulosten perusteella muodostetaan myös Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus.