Uutiset

Hoitajille lääkärien tehtäviä aikaisintaan 2010

JORMA PALOVAARA

Lääkäriliitto ja Tehy kiistelevät sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevasta lakiesityksestä, jolla aiotaan siirtää lääkäreiden tehtäviä sairaanhoitajille. Lääkäriliitto suhtautuu nirsosti lääkäreiden tehtävien siirtämiseen hoitajille, kun taas hoitajia edustava Tehy pitää valtakunnallisia uudistuksia tervetulleina.

- Uudistuksessa luotaisiin entisen Neuvostoliiton mukainen malli, jossa lääkäreiden tehtäviä hoitivat niin sanotut välskärit niillä alueilla, joissa ei riittänyt tarpeeksi lääkäreitä. Suomessa ei ole tarpeen luoda järjestelmää, jossa on oikeita lääkäreitä ja apulääkäreitä, arvostelee Suomen lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen .

Hoitohenkilökuntaa edustavan Tehyn puheenjohtajan Jaana Laitinen-Pesolan mielestä uudistuksessa voitaisiin siirtää kohtuullisen paljon lääkäreiden tehtäviä hoitajille.

- Paikallisella tasolla epävirallista työnjaon uudistamista on tehty jo pitkään. Tälle kehitykselle olisi hyvä antaa valtakunnalliset raamit, huomauttaa Laitinen-Pesola.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Eduskuntaan ensi keväänä

Hoitajien ja lääkäreiden työnjaon uudistukset tulisivat käytäntöön aikaisintaan vuoden 2010 alusta. Lakiesitystä valmistellaan eduskuntakäsittelyyn ensi kevääksi. Ehdotuksen valmisteluun ei ole vielä osallistunut työryhmiä tai kerätty lausuntoja eri osapuolilta. Työnjaon uudistaminen pohjautuu eri puolilla Suomea tehdyissä pilottihankkeissa saatuihin kokemuksiin.

Valmisteilla olevassa esityksessä lisättäisiin hoitajien oikeuksia vastaanottaa potilaita sekä diagnosoida ja kirjoittaa lääkereseptejä lievien sairauksien osalta. Tällaisia tauteja olisivat esimerkiksi virtsatietulehdus, korvatulehdus, silmätulehdus ja flunssa. Myös hoitajien oikeuksia kirjoittaa lähetteitä tutkimuksiin laajennettaisiin.

Ihalaisen mielestä reseptien kirjoittaminen pitäisi jatkossakin sallia vain lääkäreille. Myös lähetteiden tekemisen pitäisi hänen mukaansa perustua pääsääntöisesti lääkäreiden tekemiin diagnooseihin.

- Pätevyys reseptien kirjoittamiseen vaatisi hoitajille suurta lisäkoulutusta. Jo nyt lääkärit määräävät antibiootteja niin paljon, että niille vastustuskykyisten tautikantojen määrä lisääntyy. Jos reseptien kirjoittajien määrä lisääntyy, ongelma ei ainakaan vähene, huomauttaa Ihalainen.

Hoitajilta reseptejä

Laitinen-Pesolan mielestä tehtävään koulutetut hoitajat olisivat päteviä kirjoittamaan reseptejä rajatusti. Hänen mukaansa hoitajat voisivat myös tehdä aiempaa laajemmin diagnooseja niin, että he konsultoisivat lääkäreitä tarvittaessa.

- Jos hoitajien vastuuta lisätään, sen on näyttävä myös palkoissa. Tämä ei ole mikään säästötoimi, vaan tarkoitus on turvata hoidon saatavuus ikääntyvässä Suomessa, jossa hoitoa tarvitsevien määrä lisääntyy, toteaa Laitinen-Pesola.

Hoitajien tehtävien lisääminen vaatisi uudistuksia koulutusjärjestelmään.

- Joitakin asioita täytyisi uudistaa jo peruskoulutuksen osalta ja lisätä hoitajien erikoistumisopintoja, Laitinen-Pesola kertoo.

Ihalainen puolestaan kannattaa nykyäänkin joissain sairaanhoitopiireissä toimivaa työn ohessa tehtävää koulutusta.

- Lääkärit voivat antaa paikallisesti lisäkoulutusta hoitajille, joille delegoidaan osa lääkäreiden tehtävistä. Tällöin lääkärit voivat paikallisesti arvioida, kuka on pätevä ihminen mihinkin tehtävään.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ihalaisen mielestä Suomessa annettavassa hoitajakoulutuksessa on niin suuria paikallisia eroja, että muodollisen tutkintotodistuksen perusteella hoitajille ei pidä antaa lisää hoitovaltuuksia.

- Yhtä lailla lääkäreiden ei pidä leikkiä sairaanhoitajaa, koska heidän koulutuksensa ei anna siihen valmiuksia.