Uutiset

Istukan
tulehdus
ei uhkaa
lapsen aivoja

Turun Sanomat

Istukan tulehdusta raskauden aikana on pidetty yleisesti syynä moniin keskoslasten aivovaurioihin. Tyksissä käynnissä olevan keskosten seurantatutkimuksen mukaan tulehdus on tiedettyä pienempi uhkatekijä liian varhain syntyneen lapsen aivoille.

Tutkimuksen mukaan istukan tulehduksella ei ole itsenäistä vaikutusta keskoslasten aivovaurioiden määrään tai laatuun sen paremmin kuin aivojen kasvuunkaan. Istukan tulehdusreaktio on sitä yleisempi, mitä varhaisemmassa raskauden vaiheessa keskonen syntyy. Ennenaikaisuuden aste on kaikkein merkittävin aivovaurioriskiä selittävä tekijä.