Talous

VTT sai moitteet Valtiontalouden tarkastusvirastolta

Helsinki, STT
Valtiontalouden tarkastusvirasto moittii Valtion teknillistä tutkimuskeskusta (VTT) epäonnistumisesta patenttiensa kaupallistamisessa. Tarkastusviraston mukaan aineettomasta omaisuudesta saadut myynti- ja lisenssitulot ovat kattaneet alle prosentin VTT:n liikevaihdosta.
 Virasto huomauttaa, että aineeton omaisuus muodostaa huomattavan osan VTT:n todellisesta arvosta. Sen vuoksi VTT:n pitäisi huolehtia, että sen omistamat patentit ja muu valtion varoin rahoitettu aineeton omaisuus saataisiin kaupallistettua.
- Innovaatioiden yhteydet markkinoihin ovat olleet heikot, tarkastusvirasto arvioi.
 Virasto myöntää kuitenkin, että VTT on viime aikoina tehostanut aineettoman omaisuutensa hoitoa.
 Myös VTT:n teknologiaa hyödyntävien niin sanottujen spin off -yritysten määrä on jäänyt vaatimattomaksi, vaikka VTT:llä on oikeus sijoittaa valtion rahaa teknologiaansa hyödyntäviin yksityisiin yrityksiin.
 Virasto kehottaa työ- ja elinkeinoministeriötä harkitsemaan, onko VTT:n perusteltua toimia itse sijoittajana, sillä valtiolla on tarkoitusta varten muita sijoitusyhtiöitä.