Uutiset

Lasten päivään
yritetään saada
tunti liikuntaa

JARI RANTANEN

Porissa ja lähikunnissa on aloitettu yhteistyö lasten hyvinvoinnin edistämiseksi lisäämällä liikuntaa ja levittämällä tietoa terveellisistä elintavoista. Toiminnassa ovat mukana neuvolat, päiväkodit, koulut ja vapaa-aikatoimi, jotka kannustavat perheitä liikunnalliseen arkeen, säännölliseen ja terveelliseen syömiseen ja yhteiseen ajankäyttöön.

Vuosi sitten Porin terveysvirastossa alkaneen Hyvis-hankkeen kohderyhmä ovat alle 13-vuotiaat lapset. Sen tuottamia suunnitelmia aletaan esitellä vanhemmille ja ruvetaan toteuttamaan tänä syksynä. Porin lisäksi mukana on viisi ympäristön kuntaa. Rahoituksesta huolehtivat Länsi-Suomen lääninhallitus ja Porin kaupunki.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen mielestä työ ei saa jäädä vain parin vuoden hankkeeksi, vaan nyt esitellyt toimintatavat pitää saada pysyviksi. Tulokset eivät näy heti, mutta Luukkonen pitää välttämättömänä, että rahaa ja voimia voidaan ohjata enemmän terveyden edistämiseen.

Hankkeen yksi kunnianhimoinen tavoite on saada jokaisen koululaisen päivään tunti liikuntaa. Koulutoimenjohtaja Jari Leinonen ei usko, että koululiikuntatunteja voitaisiin lisätä nykyisestä 2-3 tunnista viiteen viikossa, mutta ratkaisua voidaan hakea välituntiliikunnasta, kerhoista ja koulumatkoista. Tulossa on myös liikunnan tukiopetusta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Liikuntatoimi aikoo tehdä enemmän työtä lasten liikuttamiseksi ja kehittää kouluista houkuttelevia lähiliikuntapaikkoja.

Terveellisestä ruoasta vinkkejä

Päivähoito vie liikuntaleikkikoulujärjestelmää ja uinninopetusta päiväkoteihin, vanhempainilloissa puhutaan liikunnasta ja ravitsemusasioista ja liikunnallinen päivähoito ja terveelliset ruokailutottumukset nostetaan esille myös perhepäivähoidossa.

Terveydenhuolto aloittaa liikuntaneuvonnan jakamisen jo neuvoloissa. Ylipainoisille lapsille tarjotaan terveellisen ravitsemuksen ohjausta ja fysioterapeuttien ohjaamia liikuntaryhmiä.