Talousliite

Pori panostaa luovaan johtamiseen

TS/<br />Projektipäällikkö Lenita Nieminen uskoo, että elämyshakuisuuden kasvu lisää myös vapaa-ajan ja elämyspalveluiden tarvetta. - Se vaatii uusien tuotekonseptien kehittämistä.
TS/
Projektipäällikkö Lenita Nieminen uskoo, että elämyshakuisuuden kasvu lisää myös vapaa-ajan ja elämyspalveluiden tarvetta. - Se vaatii uusien tuotekonseptien kehittämistä.

Porin yliopistokeskus iloitsee. Uusi luovan talouden liiketoimintaosaamiseen sekä luovien ja designprosessien johtamiseen kouluttava Creative Business Management (CBM) -maisteriohjelma on hyväksytty opetusministeriössä. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat elokuussa 2009.

Suomessa on vähän luovien alojen johtamiskoulutusta. Näiden alojen luonne on erilainen kuin esimerkiksi palvelualoilla tai teollisuudessa.

- Käsitteeseen luova johtajuus sisältyy kansainvälisen tason ambitio. Kyseessä ei saa olla trendi-ilmentymä vaan ajattelutapa, jossa luova ajattelu yhdistyy vahvaan erikoistumiseen eri toimialoilla, Artekin toimitusjohtaja Mirkku Kullberg sanoo.

Luovuuden tulee hänen mielestään olla uskaltautumista välimaastoihin, joissa riskit voivat olla suuria ja toimintaympäristöt vieraita. Luovuuden ja kansainvälistymisen yhteydessä ei saa unohtaa eri kulttuurikenttien erilaisuutta, niiden ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta.

- Luovuuden koulutus on äärimmäisen haastavaa, sillä linkit rationaalisen ja emotionaalisen ajattelun välillä eivät ole aina selviä. Kaikki on suoraan sidoksissa yksilön ja yhteisön erilaisuuteen, Kullberg pohtii.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Elinkeinoelämän, hallinnon ja tutkimuksen piirissä ollaan yksimielisiä siitä, että tulevaisuudessa menestys perustuu innovatiivisuuteen eli kykyyn luoda uusia tuotteita, palveluja ja toimintatapoja, projektipäällikkö Lenita Nieminen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä kertoo.

Erityisenä haasteena Suomen kilpailukyvyn kannalta nähdään luovien alojen liiketoimintaosaamisen kehittäminen.

- Perinteisten teollisuus- ja palvelualojen ja luovien alojen rajapinnoilla syntyvän liiketoiminnan merkitys kasvaa. Tulevaisuudessa tuotteet ovat yhä useammin tekijänoikeuksiin pohjautuvia tuote- ja palvelukokonaisuuksia, joita kehitetään luovien alojen liiketoiminnan myötävaikutuksella.

Luovat alat kasvat entistä merkittävimmiksi esimerkiksi matkailun ja hyvinvoinnin uusien palvelukonseptien tuottajina.

- Koulutuksen avainasioita ovat tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen, asiakaslähtöisyys, liiketoimintaosaaminen sekä erilaisten osaamisalueiden, kuten liiketoiminnan, teknologian, taiteen ja kulttuurin yhdistäminen, Nieminen kertoo.

Englanninkielinen maisteriohjelma toteutetaan Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön yhteistyönä monitieteisessä Porin yliopistokeskuksessa. Ohjelmasta valmistuu taiteen maisteriksi ja kauppatieteiden maisteriksi.

- CBM-maisteriohjelma on tutkintoon johtavaa luovan talouden yliopistotason koulutusta, jota ei tarjota muualla Suomessa. Maisteriohjelman sisällön suunnittelussa on kartoitettu muiden yliopistojen ja korkeakoulujen koulutusohjelmia, luovien alojen koulutustarpeita ja hankkeita sekä julkisten kehittäjäorganisaatioiden ja muiden intressiryhmien tarpeita ja toiveita Suomessa ja muun muassa Pohjoismaissa

Koulutuksessa painottuu monitieteinen työskentely, opiskelijoiden yhteisöllinen oppimiskulttuuri ja luovan talouden asiantuntijuuden vahvistaminen sekä pitkäjänteinen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Ensimmäinen opiskelijahaku on tammi-helmikuussa.