Uutiset

Viljelijät jäävät eläkkeelle hieman muita myöhemmin

Helsinki, STT
Maanviljelijät jäävät eläkkeelle kaksi vuotta muita suomalaisia myöhemmin. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen torstaina julkistaman tiedon mukaan viljelijät työskentelevät keskimäärin 60,2 vuotiaiksi, kun kaikkien suomalaisten eläkkeellesiirtymisikä oli 58,4 vuotta. Emännät siirtyivät eläkkeelle vielä puoli vuotta isäntiä myöhemmin.
 Maanviljelijät voivat siirtyä vanhuuseläkkeelle 63 ja 68 ikävuoden välillä samaan tapaan kuin palkansaajatkin.
 Myös maatalousyrittäjiä kannustetaan nyt jatkamaan työssä 63 ikävuoden jälkeen niin sanotulla työeläkkeen superkarttumalla. Silloin eläkettä kertyy 4,5 prosenttia vuosittaisesta yrittäjätulosta, kun alle 53-vuotiaana eläkettä karttuu 1,5 prosenttia yrittäjätulosta.