Uutiset

Aalto-korkeakoululle kunnon pesämuna

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok) esitteli talousarvioesityksen teemoja otsikolla "osaaminen, välittäminen ja kannustaminen". Tämä merkitsee myös satsausta koulutukseen.

Mikäli valtiovarainministeriö saa tahtonsa läpi, Aalto-korkeakoulu, eli Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhdistyessä syntyvä "huippuyliopisto" saa yksin 13,9 miljoonaa euroa toimintamenoihinsa ja 200 miljoonaa peruspääomaan.

Muille yliopistoille Katainen lupasi 50 miljoonaa kertaluonteisesti jo aiemmin päätettyjen tasokorotusten lisäksi, jotka ensi vuonna ovat 20 miljoonaa.

Perusopetuksen laadun kehittämiseen on tulossa 20 miljoonan lisäys, jonka on tarkoitus turvata nykyistä pienempi luokkakoko sekä tuki- ja erityisopetus.

Työvoiman kohtaanto-ongelman ratkomiseen valtiovarainministeriö lupaa 15 miljoonaa, joka menee suureksi osaksi ammatilliseen koulutukseen.