Uutiset

Kotilaisesta
operaatio-
päällikkö

TS/<br />Kimmo Kotilainen
TS/
Kimmo Kotilainen

Turun Sanomat

Merisotakoulun johtaja vaihtuu nykyisen johtajan, kommodori Kimmo Kotilaisen siirtyessä merivoimien operaatiopäälliköksi Turkuun. Kotilainen on aikaisemmin toiminut mm. pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä.

Merisotakoulun johtajaksi on nimitetty kommodori Henrik Nystén, joka siirtyy uuteen tehtäväänsä Uudenmaan Prikaatin komentajan tehtävistä.

Kommodori Henrik Nysténin siirtyessä merisotakouluun, Uudenmaan Prikaatin uudeksi komentajaksi on nimitetty kommodori Anders Gardberg . Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä apulaisosastopäällikön virasta, merivoimien esikunnasta Turusta.

Gardberg on toiminut mm esikuntaupseerina IFOR-joukoissa Bosnia-Herzegovinassa sekä sotilasedustajana Suomen ETYJ-valtuuskunnassa.

Virallinen komentajanvaihdos katselmusparaateineen pidetään Dragsvikissa tänään kello 11.