Uutiset

Suomen merimetsokanta saa
vielä kasvaa ilman rajoituksia

TS/Jane Iltanen<br />Merimetso valtaa vauhdilla saaristoa. Kuvan merimetsot löysivät pesimäpaikan Rymättylästä.
TS/Jane Iltanen
Merimetso valtaa vauhdilla saaristoa. Kuvan merimetsot löysivät pesimäpaikan Rymättylästä.

ELINA MALKAMÄKI

Rivakasti kasvavaa merimetsokantaa ei aiota toistaiseksi ryhtyä rajoittamaan, vaikka hallitusohjelma sallisi sen erityisen ongelmallisiksi katsotuilla alueilla.

Ylitarkastaja Matti Osara ympäristöministeriöstä sanoo, ettei tulevassa budjetissa ole odotettavissa määrärahaa merimetsojen hävittämistä varten, sillä haittoja pidetään edelleen paikallisina.

- Laajoja merimetson hävityskampanjoita ei ole näköpiirissä, hän toteaa.

Merimetso on rauhoitettu lintu, jonka tappaminen on sallittu vain ympäristökeskuksen poikkeusluvalla.

Osara katsoo, että hallitusohjelman maininta on tarkoitettu suuntaviivoiksi, kun luvista päätetään.

- Kun hakemus koskee ongelma-aluetta, se vaikuttaa kynnykseen myöntää lupa, hän määrittelee.

Ylitarkastaja Timo Asanti Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että merimetsojen tappolupahakemuksia on tullut kaksi.

- Toinen viime vuonna ja toinen tänä keväänä. Kumpikin sai kielteisen päätöksen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ympäristökeskus ja ympäristöministeriö ovat olleet sitä mieltä, että kantaa ei ole vielä tarpeen rajoittaa. Osaran mukaan muualla Euroopassa vastaavia poikkeuslupia on myönnetty runsaasti.

- Esimerkiksi Ruotsissa poikkeuslupalinjaus on varsin väljä.

Ruotsissa merimetsoja on noin 40 000 paria, kun Suomessa kanta oli viime vuonna 8 900 paria.

Saaristomerellä pesimätilaa ja vihollisia

Merimetsokanta vaihtelee vuosittain suuresti.

- Yhtenä vuotena kasvu voi olla 20 prosenttia, toisena lähemmäs 60. Viime vuonna kanta kasvoi 54 prosenttia, Asanti kertoo.

Tämän vuoden laskelmat eivät ole valmiit, mutta kannan tiedetään kasvavan.

- Jonkinlaista kasvua mutta ei mitään dramaattista. Prosenteissa jäädään alle viime vuoden, arvioi tutkija Pekka Rusanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Saaristomerellä merimetsojen määrä kaksinkertaistui viime vuonna 3 200 pariin ja Rusasen mukaan kasvaa edelleen.

- Koko maan suurin 1 660 parin yhdyskunta löytyy nyt Nauvosta kolmelta luodolta.

Viime vuonna suurimmassa yhdyskunnassa Selkämerellä Luvialla pesi 970 paria.

Saaristomerellä on paljon pesimäpaikkoja, mutta myös runsaasti vihollisia, merikotkia.

- Merikotkien on huomattu jopa erikoistuvan kolonioissa ruokailuun. Niille kelpaavat sekä munat että poikaset.

Yhdyskuntiin kohdistuvat ihmisten tihutyöt eivät Rusasen mukaan rajoita kantaa.

- Häirityt yhdyskunnat vain siirtyvät toiseen kohtaan. Linnut voivat palata tuttuun paikkaan parin vuoden tauon jälkeen.

Vahingot kalastajille selvitetään

Riista-ja kalatalouden tutkimuskeskus tekee ammattikalastajille kyselyä, jossa selvitetään millaisia vahinkoja merimetsot ovat aiheuttaneet.

Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan ammattikalastajien ja merimetsojen reviirit osuvat yhteen erityisesti Saaristomerellä Uudenkaupungin eteläpuolella, Suomenlahdella Tammisaaressa sekä Selkämerellä Porin, Rauman ja Merikarvian alueilla.

Kalanviljelylaitoksille ja metsätaloudelle voidaan maksaa korvauksia merimetson aiheuttamista vahingoista. Asantin mukaan yhtään korvaushakemusta ei ole vielä tullut.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy