Talous

Yhä useampi yritys saa suoria tukia

Marianne Tikka

Yritysten saamat suorat tuet ja takaukset lisääntyivät vuonna 2006 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksettujen tukien määrä oli lähes 400 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna määrä oli noin 360 miljoonaa euroa.

Myös tukia saaneiden yritysten määrä nousi kuudella prosentilla, käy ilmi tilastokeskuksen tiedoista. Tukea saaneita yrityksiä oli yhteensä 27 068, mikä on vajaa 11 prosenttia kaikista yrityksistä.

Suurin osa tuista suunnataan metalliteollisuuteen ja palveluyrityksiin. Yritysten suuruusluokan mukaan suurin tuen sajaryhmä olivat pienet yritykset, joita oli reilut 35 prosenttia tukea saaneista yrityksistä. Toiseksi eniten tukia saivat alle viiden henkilön mikroyritykset.

Talouspolitiikassa panostus tutkimukseen

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen Tekesin johtaja Hannu Järvinen kertoo, että tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa on ollut vuosittain noin 5-7 prosenttia rahoituskasvua johtuen hallituksen innovatiivisuutta tukevasta talouspolitiikasta.

Viime vuona Tekes maksoi yritysten t&k-menoihin avustuksia 76,1 miljoonaa euroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämän vuoden osalta Tekesillä on myöntämisvaltuudet 213,1 miljoonan avustuksille. Se käsittää lainat ja tuet sekä yrityssektorille että korkeakouluille. Suurin osa tuista, noin 90 prosenttia, suuntautuu tutkimus- ja kehitysmenoihin.

Uusi asetus tukee innovaatioita

Toukokuun alusta voimassa ollut asetus laajentaa julkisen innovaatiorahoituksen roolia. Asetuksella rohkaistaan yrityksiä lisäämään innovaatiotoimintaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Lisäksi kehitetään nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusta. Nykyisillä budjettivaltuuksilla Tekes sijoittaisi yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteihin noin 260 miljoonaa euroa avustuksina ja lainoina vuosittain. Lisäksi avustuksia nuorille innovatiivisille yrityksille jaettaisiin 20 miljoonaa euroa vuosittain.

Tekes rahoittaa yli puolet yrityssektorista, mikäli maataloudelle maksettuja tukia ei lasketa mukaan. Myönnettyjen tukien määrästä yli puolet menee Järvisen mukaan pienille ja keskisuurille yrityksille. Alueellisesti suurin osa tuista menee pääkaupunkiseudulle.

- Keskisuuret alueet, kuten Turku ja Tampere ovat olleet hieman alakantissa. Tosin yksittäiset päätökset saattavat vaikuttaa lukuihin, Järvinen arvelee.

Hänen mukaansa tilastoja voi vääristää myös se, että monilla paikkakunnilla toimivan yrityksen toimipaikka on usein pääkaupunkiseudulla.