Talous

Keskiluokan ahdinko syvenee

Turun Sanomat, New York

Yhdysvalloissa meneillään olevan uusliberalistisen politiikan menestystä varjostavat tuloerojen kasvu, tavallisten palkansaajien ostovoiman heikko kehitys sekä kvartaalitalouden lyhytjänteisyys.

Finanssisektori on noussut teollisuutta tärkeämmäksi ja globalisaatio siirtää miljoonia teollisia työpaikkoja kehitysmaihin.

Uuden presidentin keskeinen haaste onkin se, miten pelastaa hampurilaisravintoloiden halpatyöntekijöiden ja pankkiirien välinen, työllään itsensä elättävä amerikkalainen keskiluokka joka elää asuntoluottokriiseineen ja kasvavine työttömyyslukuineen syvenevässä ahdingossa.

Seuraavalta presidentiltä toivotaankin sosiaalisempaa ja taloudellisesti konservatiivisempaa politiikkaa kuin liberalistisilta edeltäjiltä.