Uutiset

Olavinlinnan
turvajärjestelyt
osoittautuneet
puutteellisiksi

Onnettomuustutkintakeskus katsoo, että Olavinlinnan turvallisuusjärjestelyt Savonlinnassa ovat puutteellisia. Keskus suosittaa, että linnan yleisöturvallisuudesta tehdään perusteellinen selvitys.

Onnettomuustutkintakeskus ottaa asiaan kantaa tutkinnassa, joka tehtiin neljä vuotta sitten sattuneen laivaturman vuoksi. Venäläinen kuivarahtialus törmäsi tuolloin Olavinlinnan avattuun ponttonisiltaan.

Raportti valmistui viime viikolla. Siitä ilmenee, että suurten ihmismäärien ainoa kulkureitti linnasta on altis häiriöille. Linnan historiallinen rakenne ja sen nykyinen käyttö juhlatilana ovat ristiriidassa nykyisten yleisöturvallisuusvaatimusten kanssa.