Uutiset

Luonto-Liitto
arvostelee
puunmyynnin
verokevennystä

Luonto-Liitto arvostelee hallituksen päätöstä helpottaa puun myyntitulon verotusta. Liiton mielestä verohelpotus lisää väistämättä luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien hakkuita Etelä-Suomessa. Luonto-Liiton mielestä hallituksen pitäisi hakkuiden sijaan kannustaa metsänomistajia myymään arvometsiään suojeluun.

Hallitus päätti viime viikolla, että puun myyntitulon verotusta huojennetaan 50 prosentilla takautuvasti huhtikuun alun jälkeen tehdyistä puukaupoista.

Luonto-Liitto arvostelee hallituksen ja metsäsektorin edustajia heidän puheistaan hakkuiden lisäämisestä isänmaallisena toimintana. Metsäryhmän puheenjohtajan Mauno Särkän mielestä voiton perässä juokseva kansainvälinen metsäteollisuus ei tunne isänmaata.

Myös ympäristöjärjestö Greenpeace on arvostellut hallituksen päätöstä alentaa puun myyntiveroa.