Uutiset

Suomi tuomiolle
ympäristödirektiivistä

Helsinki (STT)

Suomi joutuu vastamaan syyskuun alkuun mennessä EY-tuomioistuimelle ympäristövastuudirektiivin myöhästymisestä. Direktiivi olisi pitänyt saattaa Suomessakin voimaan huhtikuun 2007 loppuun mennessä, mutta näin ei ole tapahtunut. Asia on kuitenkin hoidossa, sillä hallituksen on määrä antaa syksyllä direktiiviä koskeva lakiesitys.

Kyseinen EU-direktiivi koskee vastuuta ympäristövahinkojen ehkäisemisestä ja korjaamisesta. Tarkoituksena on ollut luoda yhteinen vastuujärjestelmä, jonka päätavoitteena on ollut saastuttaja maksaa -periaate.

Ympäristövahingoiksi luokitellaan vesistöille suoraan tai välillisesti aiheutuneet vahingot, linnuille sekä suojelluille lajeille aiheutetut vahingot sekä maaperän pilaantuminen.