Uutiset

Kakskerran Myllytilalle
lupa jatkaa rakennustöitä

ESKO PIHKALA

Turun rakennuslautakunta antoi lopulta torstaina luvan jatkaa rakennustöitä Kakskerran Myllytilalla.

Rakennusvalvontatoimisto keskeytti ullakon laajennustyöt Myllytilalla viime vuoden helmikuussa koska se katsoi, ettei kiinteistön omistaja ollut hakenut töihin vaadittavia rakennus- tai toimenpidelupia.

Kiinteistön omistaa Asunto Oy Turun Kakskerran Myllytila, jonka puolestaan omistaa Smp:n entinen puheenjohtaja Tina Mäkelä . Toisena rakennusluvan hakijana oli Harjattula Golf Oy.

Luvatta rakentamisesta antamassaan selvityksessä Mäkelä arvostelee, että rakennustöiden keskeytys oli seurausta virkamiesten virheellisistä johtopäätöksistä.

Mäkelä myös selventää rakennuslautakunnalle, että Myllytilan kiinteistöön on tulossa lastensuojeluyksikkö, mikä on herättänyt naapureissa kiivasta vastustusta. Hänen nähdäkseen rakennushanke on ajautunut pitkään valituskierteeseen juuri tämän takia. Mäkelä johtaa yhtiötä nimeltä CTM Oy, joka tarjoaa lastensuojelupalveluita.