Uutiset

Kalastusalueiden yhdistäminen lupaa parempia palveluita

TS/Arto Takala<br />Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Petri Rannikko esittelee siikakasvattamoa, jota velkualaiset hoitavat talkootyönä.
TS/Arto Takala
Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Petri Rannikko esittelee siikakasvattamoa, jota velkualaiset hoitavat talkootyönä.

MIKKO VÄHÄTALO

Velkuan ja Airiston kalastusalueet yhdistyivät 1. heinäkuuta yhdeksi Airisto-Velkuan kalastusalueeksi. Uudistuksen tavoitteena on karsia kuluja sulauttamalla vesialueet yhdeksi hallinnolliseksi yksiköksi.

Muutostyön hallinnollinen osuus valmistuu ensi syksyn aikana. Tavalliselle vavanheiluttajalle laajempi yhtenäinen vesialue merkitsee tulevaisuudessa parempia palveluita ja toivon mukaan myös runsaampia kalavesiä. Kalastusalueiden liittäminen tarjoaa mahdollisuuden täysipäiväisen kalastusalueen isännöitsijän palkkaamiseen.

Kokoaikainen työntekijä pystyy huolehtimaan Airisto-Velkuan edunvalvonnasta ja lisäksi paremmin kehittämään kalavesien palvelutarjontaa.

Tällöin myös kalavesien hoidolle ja kalastuksenvalvonnalle liikenee entistä enemmän aikaa. Nykyisen Velkuan kalastusalueen isännöitsijän, Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Petri Rannikon mukaan uudistus on alkuvaiheessa lähinnä hallinnollinen, mutta kohdistuu myöhemmin enemmän myös palvelutason parantamiseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Uudelle Airisto-Velkuan kalastusalueelle saadaan mahdollisesti paremmat yhtenäisluvat, jolloin kalastajilla on mahdollisuudet entistä parempiin kalavesiin. Tulevaisuudessa kalastusalue voisi myös tarjota esimerkiksi lisää venepaikkoja, Rannikko suunnittelee.

Talkooväkeä vesien hoitoon

Sekä kalavesien hoito että kalastuksenvalvonta perustuvat vahvasti vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön, joiden merkitys kasvaa entisestään Airisto-Velkuan alueella. Kalastusalueiden yhdistyessä syntyy valtavan suuri vesialue, jonka kehittämiseen isännöitsijän voimavarat eivät yksin riitä.

- Yhtenä uudistuksen tavoitteena onkin houkutella mukaan toimintaan riittävästi innokkaita vapaaehtoisia. Tällä hetkellä esimerkiksi Velkuan vesille istutettavien siianpoikasten kasvatus on talkootyötä, toiminnanjohtaja Petri Rannikko kertoo.

Airisto-Velkuan vesialueen kehittäminen jää tosin pääosin hänen sijaiselleen, sillä Rannikko jättää tehtävänsä kalastusalueen isännöitsijänä. Hän siirtyy syksyllä Vakka-Suomen kalastuspuiston hankeasiamieheksi.

Merialueen laajuus valvonnan ongelmana

Suuren vesialueen kalastuksen valvominen on yksi Airisto-Velkuan uuden isännöitsijän suurimmista haasteista.

Vaikka isännöitsijän lisäksi kalastusta valvovat merellä myös poliisi, rajavartiolaitos, TE-keskuksen kalatalousyksikkö ja valantehneet kalastuksenvalvojat, ei suurta vesialuetta ennätetä tarkkailemaan kovin järjestelmällisesti muulloin kuin erityisinä kalastuksenvalvonnan kampanjakausina.

Valvontaa rajoittavan ongelman muodostavat etenkin palkka- ja polttoainekustannukset, joista jälkimmäinen on tänä kesänä riivannut lähes kaikkia aloja.

- Kalastuksenvalvonnalle pyhitetty päivä merkitsee vesille lähtevien päiväpalkan lisäksi isoilla veneillä kuljettaessa jopa sadan litran bensiininkulutusta päivässä. Nykyisillä polttoaineiden hinnoilla on ymmärrettävää, ettei merellä kierrellä jatkuvasti valvomassa, Rannikko toteaa.

Kalastuksenvalvojat ovatkin hänen mukaansa lähinnä reservi, josta hälytetään miehiä tarkastamaan esimerkiksi merkkaamattomia verkkoja, joista vesilläliikkujat ilmoittelevat. Myös kalastuksenvalvojien työ perustuu paljolti vapaaehtoisuuteen, vaikka he saavatkin työstään kulukorvauksia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kaikkien kannustimena on tieto siitä, että lunastetuilla kalastusluvilla tuetaan kalanpoikasten istutuksia ja rakkaiden kotivesien kehittämistä.

TS/Arto Takala<br />Velkuan kalastusalueen isännöitsijä Petri Rannikko haaveilee Airisto-Velkuan palvelutarjonnan parantamisesta.
TS/Arto Takala
Velkuan kalastusalueen isännöitsijä Petri Rannikko haaveilee Airisto-Velkuan palvelutarjonnan parantamisesta.
TS/Arto Takala<br />Aki Mustonen Kalatalous- keskuksesta osallistui kalastuksen- valvonnan tehokampanjaan Velkuan kalastusalueen isännöitsijän Petri Rannikon kanssa.
TS/Arto Takala
Aki Mustonen Kalatalous- keskuksesta osallistui kalastuksen- valvonnan tehokampanjaan Velkuan kalastusalueen isännöitsijän Petri Rannikon kanssa.