Uutiset

Maakotkille harvinaisen vähän poikasia

Helsinki, STT
Maakotkat ovat saaneet tänä vuonna vähemmän poikasia kuin kertaakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Metsähallituksen suorittamissa pesätarkastuksissa todettiin, että poikasten määrä on vähäinen, koska kylmä ja sateinen kesä on keskeyttänyt pesintöjä ja vaikeuttanut ravinnonhankintaa.
 Petolintujen pesintätulos saattaa vaihdella suuresti, eikä pieni poikasten määrä anna Metsähallituksen mukaan aihetta huoleen.
 Maakotkien kokonaismäärä oli noin 300, mikä puolestaan on suunnilleen sama kuin aiempina kesinä.
 Suurin osa maakotkien reviirialueista sijaitsee Lapissa. Maakotka pesi 1800-luvulle saakka koko Suomessa, mutta vainojen ja asutuksen lisääntymisen takia laji hävisi Etelä-Suomesta.
 Merikotkien pesintä on sujunut sen sijaan hyvin. Maailman luonnonsäätiö WWF kertoi aiemmin tässä kuussa, että Suomessa varttuu tänä kesänä vähintään 263 merikotkan poikasta.
 Poikasia on nyt enemmän kuin kertaakaan vuonna 1973 aloitetun seurannan jälkeen.