Talous

Mikkola pelkää
luontoarvojen
jäävän jalkoihin

TS/Eeva Suojanen<br />- Metsällä on minulle rahaa suurempia arvoja, loimaalainen Heikki Mikkola sanoo.
TS/Eeva Suojanen
- Metsällä on minulle rahaa suurempia arvoja, loimaalainen Heikki Mikkola sanoo.

EEVA SUOJANEN

Hallituksen verohuojennuspäätös oli monelle metsänomistajalle myönteinen yllätys, ja sen arvellaan laittavan vauhtia puunmyyntiin. Kaikkia luvassa oleva verohuojennus ei kuitenkaan houkuttele.

- Minulle metsä sisältää enemmän muita arvoja, sanoo loimaalainen maanviljelijä-luontokuvaaja Heikki Mikkola .

- Luonto ja ilmasto ovat rahaakin tärkeämmät. Mikkola kuitenkin arvelee hakkuuinnostuksen kasvavan, myös omassa, kolmen sisaruksen metsäyhtymässä.

- Yhtymän metsässä tehtiin äskettäin harvennushakkuuta. Lisäpuukaupat tulevat varmasti nyt puheeksi meilläkin.

Mustikat häviävät avohakkuiden myötä

Ahkerasti luonnossa kameran kanssa kulkeva Mikkola pelkää, että "talvisodan hengessä" ja verohelpotusten houkutuksessa syntyvä hakkuuinto tallaa alleen liito-oravat ja muut suojeltavat eläimet ja ekosysteemit.

- Erityisesti vanhat metsät joutuvat uhanalaisiksi.

Esimerkkinä metsäluonnon muista mahdollisuuksista Mikkola mainitsee mustikat.

- Mustikat ovat terveysvaikutusten vuoksi nousseet arvoon arvaamattomaan. Sadot ovat kuitenkin pienentyneet; mustikat häviävät avohakkuiden ja maanpinnan myllerrysten myötä.

Mustialan yhteismetsän toiminnanjohtaja Kasper Nurmi puolestaan kiittelee hallituksen veroratkaisua järkeväksi ja vaikutuksiltaan merkittäväksi.

- Yksityismetsien hakkuusäästöt lähtevät kyllä nyt liikkeelle. Mielenkiintoista nähdä, miten puukaupan vilkastuminen vaikuttaa hintoihin.

Yhteismetsä ottaa kiitollisena vastaan verohelpotuksen, mutta ei Nurmen mukaan lisää hakkuita. Yhteismetsä myy jo tällä hetkellä puuta tasaisesti vuotuisen kasvun verran, kestävän metsätalouden vaatimusten mukaisesti.