Uutiset

Metsästäjäliitto haluaa
lisää suurpetojen
kaatolupia

Helsinki (STT)

Suomen Metsästäjäliitto haluaa lisätä reippaasti suurpetojen metsästystä. Liiton mielestä karhukanta on päässyt kasvamaan jo liian suureksi. Vaatimusten toteutuminen laskisi sekä karhu- että susikantaa. Ministeriössä metsästäjien vaatimuksille ei ainakaan tiistaina lämmetty.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää tulevan jahtikauden karhu- ja susiluvista elokuun alkuun mennessä. Tällä hetkellä ministeriö kaavailee enimmäismääräksi noin sataa karhun kaatolupaa, joista noin viidennes on varattu häirikkökarhuille. Kaikki 24 sudenkaatolupaa myönnetään vain häirikkösusien kaatoon.

Metsästäjäliitto taas vaatii 120 karhun kaatolupaa, joista 50 pitäisi varata häiriköille.

Susilupia liiton mielestä pitäisi saada tuplasti se, mitä ministeriö on esittämässä.

- Tuon kaltaiset jaottelut eivät vastaa tämän päivän tarpeita millään lailla. Jos puhutaan 50 häirikkökarhusta, niin kyse enemmän politiikan teosta. Meiltä haettujen häirikkökarhulupien määrä on ollut alle kymmenen vuodessa, kommentoi ministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi .

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Muutenkin Niemi kummeksuu metsästäjäjärjestön vaatimuksia.

Myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suurpetotutkija Ilpo Kojola ihmettelee metsästäjien häirikkökarhulukuja. Hän ei halua ottaa kantaa Metsästäjäliiton näkemykseen liian suuresta karhukannasta.

- Se on arvokysymys. Pitää silti perustella, millä perusteella niitä on liikaa, aiheuttavatko esimerkiksi paljon vahinkoa. Poronhoitoalueen ulkopuolella nuo karhun aiheuttamat vahingot ovat aika kohtuullisia kuitenkin, Kojola aprikoi.

Keskikesällä susikantaa mahdoton arvioida

Suden osalta Kojola korostaa, että kesän poikastuotosta ei voi sanoa vielä mitään.

Tästä syystä kaatolupien määrän suhteen ollaan aina varovaisia. Kojola lisää, että jos kanta kasvaisi reippaasti, olisi lupiakin mahdollisuus myöhemmin lisätä.

- Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, mikä on susien tämän vuoden lisääntymistulos. Keskellä kesää ei kantaa voi luotettavasti arvioida.

Kojola ei usko, että säännöllisesti kuumentuva petokeskustelu jäähtyisi lähivuosinakaan.

- Metsästäjäliitto on aina halunnut enemmän lupia, kuin mitä on jaossa ja ympäristöjärjestöt ovat moittineet suuria lupakiintiöitä.

Kojola arvion mukaan tämän hetken karhukanta on runsas 1 100 karhua ja susiluku reilut 200.