Uutiset

Henkilöstön sairastelut
vievät tehon valtion
tuottavuusohjelmasta

ESKO PIHKALA

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola katsoo, että valtion tuottavuusohjelmassa ei kiinnitetä riittävästi huomiota henkilöstön työhyvinvointiin ja henkilöstöjohtamiseen.

Valtion tuottavuusohjelmalla pyritään henkilöstövähennyksin vähentämään valtionhallinnosta 9 645 henkilötyövuotta vuoteen 2011 mennessä.

Lisäksi pääministeri Matti Vanhasen (kesk) toinen hallitus on linjannut, että vuosina 2012-2015 vähennetään vielä 4 800 henkilötyövuotta lisää.

Palolan mielestä kaikille hallinnonaloille on taattava riittävä määrä henkilöstöä, jotta ne voivat hoitaa niille määrätyt lakisääteiset tehtävät.

- Henkilöstövähennykset eivät voi olla kestävän tuottavuuden ensisijainen tavoite. Tuottavuusohjelman kaavamaisista henkilöstövähennyksistä onkin luovuttava kokonaan ja tuottavuutta ryhdyttävä parantamaan kestävällä tavalla, Palola arvostelee.

Työhyvinvointi rapautuu

Palolan mielestä henkilöstön työhyvinvoinnin rapautuminen aiheuttaa sen, ettei tuottavuusohjelmalla saada aikaan toivottuja säästöjä.

Hän viittaa valtiontalouden tarkastusvaliokunnan mietintöön, jonka mukaan lisääntyneet sairauspoissaolot melkein söivät viime vuonna ne henkilötyövuosien vähennykset, jotka tuottavuusohjelman henkilöstövähennyksillä saatiin aikaan.

Tuottavuustoimien seurauksena valtio säästi viime vuonna 753 henkilötyövuotta, kun taas sairauspoissaoloina menetettiin 614 henkilötyövuotta.

Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Järjestön kokonaisjäsenmäärä on lähes 70 000 jäsentä.