Uutiset

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys puolittunut neljässä vuodessa

ANU VÄLILÄ

Työttömyys vähenee tasaisesti Varsinais-Suomessa. Neljässä vuodessa työttömien määrä on vähentynyt kolmanneksella. Parantuneesta työllisyystilanteesta ovat viime vuosina hyötyneet etenkin nuoret työttömät ja pitkäaikaistyöttömät, joita on nyt puolet vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tuoreesta työllisyyskatsauksesta käy ilmi, että kesäkuussa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni viidellä prosentilla ja yli vuoden työttömänä olleiden määrä 18 prosentilla vuoden takaisesta.

Nuoria työttömiä oli kesäkuun lopussa 1 610 ja pitkäaikaistyöttömiä 2 710.

- Sekä nuorten työttömien että pitkäaikaistyöttömien määrän alenemiseen on vaikuttanut työmarkkinoilla jo kolme neljä vuotta jatkunut valtava imu. Myös virta pitkäaikaistyöttömyyteen on vähentynyt, vain noin kahdella prosentilla työttömyys jatkuu yli vuoden, työmarkkina-analyytikko Juha Pursila Varsinais-Suomen TE-keskuksesta sanoo.

Viime vuosien myönteisen kehityksen arvioidaan kuitenkin kääntyvän hiljalleen laskuun. Varsinais-Suomen TE-keskuksen ennusteen mukaan kuluvana vuonna työttömyyden alenemistahti puolittuu viime vuoteen verrattuna ja työpaikkoja avautuu aiempaa vähemmän.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Työttömyysaika puoliintunut

Kaikkiaan Varsinais-Suomen työvoimatoimistossa oli kesäkuun lopussa 15 300 työtöntä työnhakijaa. Määrä väheni viime vuoden kesäkuusta 1 100 henkilöllä eli 6,9 prosentilla.

Kesäkuun aikana työttömien määrä kasvoi Varsinais-Suomessa 2 000 ihmisellä. Työttömyyden laajeneminen selittyy pääasiassa oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä.

Kesäkuun lopussa Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 6,3 prosenttia, mikä on maan neljänneksi pienin Uudenmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömyysasteen alenemiseen on vaikuttanut työttömyysajan lyhentyminen. Kun synkimpänä lamavuonna työttömyys kesti keskimäärin lähes puoli vuotta, nyt kesto on keskimäärin enää kolme kuukautta.

- Jatkossa työllistymistä pyritään lisäämään muun muassa työuria pidentämällä sekä alueellista ja ammatillista liikkuvuutta lisäämällä. TE-keskuksessa on myös alkamassa hanke, jonka avulla työpaikkoja pyritään löytämään muualta EU:n alueelta, sanoo työvoimaosaston yksikköpäällikkö Tuula Purmonen .

Avoimia työpaikkoja aiempaa vähemmän

Kesäkuun lopussa avoimia työpaikkoja oli tarjolla maakunnan työvoimatoimistoissa kolmanneksen vähemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuun viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli tarjolla 1 800 kappaletta.

Uusien avointen paikkojen määrä väheni monissa palveluammateissa sekä rakentamisen ja teollisuuden aloilla. Työvoiman kysyntä kuitenkin kasvoi kaupan alalla, hallinnon ja toimistotyön sekä sosiaali- ja terveysalan ammateissa.