Uutiset

Pihapiirejä suojellaan
äärimmäisen harvoin

Turun Sanomat

Ympäristöministeriön luonnonsuojelujohtajan Ilkka Heikkisen mukaan yksityisen pihapiirin käyttöä rajoitetaan luonnonarvojen vuoksi äärimmäisen harvoin.

Esimerkiksi liito-oravien ja harvinaisten lepakkolajien pesiessä rakennuksiin jonkinlaiset rajoitukset voivat tulla kyseeseen, mutta kasvillisuudesta syntyneitä kiistoja Heikkinen ei tunne toista.

- On ihan hyvä, että se käydään nyt läpi tuomioistuimissa, niin saadaan asiaan selko, Heikkinen sanoo.

Hän myöntää, että ihmisen kotipiiriin liittyy seikkoja, jotka nostattavat tunteita paljon helpommin kuin muut suojelukohteet. Heikkinen ei kuitenkaan katso, että laista olisi tingittävä esimerkiksi ympäristöviranomaisten imagon varjelemiseksi.

- Jos laki vaatii suojelemaan jalopuulehdon, se on suojeltava. Toisaalta on tulkintatilanne, onko pihapiiri lain tarkoittama jalopuulehto, Heikkinen sanoo.

Hän ei halua ottaa kantaa vireillä olevaan oikeusprosessiin, mutta kehottaa yleisesti ottamaan huomioon myös inhimilliset näkökohdat.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Joku suhteellisuuden taju viranomaisenkin toiminnassa täytyy tietysti olla, Heikkinen muistuttaa.

Harvinaiset nisäkkäät eivät Heikkisen tietämän mukaan ole toistaiseksi aiheuttaneet yhtä tulehtunutta tilannetta. Ruotsinpyhtäällä talonväki toivotti rakennukseen pesineen lepakkolajin tervetulleeksi. Kiistaa syntyi siitä, voiko naapuriin rakentaa moottoritien.

Heikkinen ei kieltäisi esimerkiksi ulkorakennuksen käyttöä, vaikka sinne pesisikin liito-orava. Otuksen saattaisi saada tiehensä vapaaehtoisesti rakentamalla lähistölle pesimäpönttöjä.

- Tunnen muutamia ihmisiä, joille se on suoranainen harrastus, hän kertoo.

Heikkinen ei ole huolissaan siitä, että radikaalit suojelutoimet johtaisivat ympäristön kannalta päinvastaiseen tulokseen eli siihen, että harvinaisia kasveja eläimiä hävitettäisiin ennen kuin viranomaiset saavat niistä vihiä.

- Suomalaiset ovat lähtökohtaisesti luonnonystäviä ja lainkuuliaista väkeä. Tietoisia ja törkeitä tapauksia on todella vähän.