Uutiset

Metsäteollisuus hämmentyi
tullisodan julistuksesta

Juha Kaihlanen

Metsäteollisuus hämmentyi Suomen hallituksen tullisodan julistuksesta Venäjälle.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen (kesk) torstainen esitys kerätä Suomen läpi Venäjälle kulkevilta rekoilta kauttakulkumaksua puutullien kattamiseksi tuli metsäpatruunoille täytenä yllätyksenä ja herätti heti epäilyjä.

Kukaan metsäjättien toimitusjohtajista ei halunnut arvioida hallituksen aikeita. Stora Enson Jouko Karvinen , UPM:n Jussi Pesonen ja Metsäliiton Kari Jordan pysyivät vaiti. Kommentointi jätettiin Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajalle Anne Brunilalle.

Brunilan mielestä Väyrysen esitys "ei ole loppuun asti harkittu", sillä keinot ovat EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten vastaisia.

Väyrysen mukaan ulkomininisteriö selvittää, voitaisiinko teollisuuden maksama vientitulli palauttaa metsäyhtiöille Suomen valtion varoista. Palautus koskisi tulleja, jotka ylittävät vuonna 2004 EU:n ja Venäjän välillä solmitun sopimuksen tason.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vientitullien palautuksen Suomen valtio rahoittaisi ajoneuvokohtaisella transito-maksulla, joka otettaisiin käyttöön Suomen kautta Venäjälle suuntautuvassa kauttakulkuliikenteessä.

Metsäteollisuudelta ei kyselty neuvoja

Brunila muistutti, että liikenne- ja viestintäministeriön jo aiemmin tekemien selvitysten mukaan venäläisiltä rekoilta ei voi periä maksuja, joita kotimaiselta liikenteeltä ei perittäisi.

- Myös julkisen tuen antaminen yrityksille olisi EU-lainsäädännön vastaista ja siksi hyvin vaikea toteuttaa, Brunila totesi.

Metsäteollisuus on Brunilan mukaan pyrkinyt pitämään hallitukseen tiivistä yhteyttä puutullikysymyksissä.

Myös apua ja asiantuntemusta on tarjottu.

Tiiviistä yhteydenpidosta huolimatta Väyrysen esitys tuli täydellisenä yllätyksenä.

- En tiedä, miten Väyrynen on tätä asiaa hoitanut ja mihin hän on ollut yhteydessä. Ja onko tämä Väyrysen oma ehdotus vai onko siitä ollut laajempaa keskustelua hallituksessa, Brunila ihmetteli.

Venäjä torjui kompromissin

Väyrynen kertoi Venäjän torjuneen Suomen toukokuisen kompromissiehdotuksen, joka olisi sallinut sellupuuksi käytettävän koivun tullittoman tuonnin. Hän totesi tilanteen käyvän Suomen teollisuudelle sietämättömäksi. Ensi vuoden alussa tuontipuun hinta uhkaa kaksin-kolminkertaistua.

Venäjän talouskehitysministeri Elvira Nabiullina ilmoitti kompromissiesityksen hylkäämisestä keskiviikkona. Sen jälkeen piti Väyrysen mukaan miettiä jatkotoimia nopeasti.

Väyrynen kertoi keskustelleensa asiasta pääministeri Matti Vanhasen (kesk), pääministerin sijaisen, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok) ja liikenneministeri Anu Vehviläisen (kesk) kanssa.

- Kaikki nämä kolme pitivät perusteltuna, että tämä selvitys tehdään, Väyrynen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Väyrynen ei halunnut arvioda, millaisista euromääristä esityksessä on kysymys.

Puuta on tuotu Venäjältä vime vuosina 10-17 miljoonaa kuutiometriä, joten 50 euron tullimaksu kuutiometriä kohti merkitsisi 500-850 miljoonan euron korvauksia valtiolta teollisuudelle. Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen läpi kulkevaa rekkaa kohti transito-maksu olisi silloin vähintään noin 800 euroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy