Uutiset

Lounais-Suomen metsissä
istutettiin 10 miljoonaa tainta

HARRI KAVÉN

Kevään ja alkukesän säät suosivat metsätaloutta. Juuri päättyneessä istutusurakassa Lounais-Suomen metsiin istutettiin kymmenen miljoonaa tainta.

Aluepäällikkö Heli Mutkala-Kähkönen Länsi-Suomen metsänomistajien liitosta kertoo, että viime viikkojen viileys ja sateet ovat olleet otolliset taimien kasvulle. Alkukesän kuivuudesta ei ollut vielä haittaa, koska nykyisin käytettävät paakkutaimet pysyvät pitkään kosteina.

- Istutuksiin ryhdyttäessä taimet vielä kastellaan hyvin. Onnistuneen metsänuudistuksen takaavat hyvin tehty ja alueelle sopiva maanmuokkaus, taimien hyvä laatu ja varastointi sekä huolellinen istutus, Mutkala-Kähkönen sanoo.

Lounais-Suomessa metsänomistajat hoitivat istutuksista kolmanneksen. Metsänhoitoyhdistysten istutuksissa oli 250 työntekijää. Heistä noin puolet oli kausityövoimaa ja harjoittelijoita.

Länsi-Suomen metsänomistajien liiton alueella, joka Lounais-Suomen lisäksi kattaa Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan, istutettiin 28 miljoonaa tainta 16 000 hehtaarille.

Ennen istutuksia 120 koneyrittäjää muokkasi metsät tekemällä kaivinkoneella maahan laikkuja tai mättäitä. Toinen muokkaustapa on metsä-äestys, jonka osuus muokkauksista on Mutkala-Kähkösen mukaan viime vuosina vähentynyt.