Uutiset

Siivoojat ja
laitosapulaiset
usein sairaina

Laitosapulaiset ja siivoojat sairastavat kuntatyöntekijöistä eniten. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan he olivat viime vuonna sairauslomalla keskimäärin 31,5 päivää. Myös kodinhoitajilla, lähihoitajilla ja keittäjillä on paljon sairauspoissaoloja.

Vähiten kuntatyöntekijöistä sairastavat päälliköt, lääkärit, erityisasiantuntijat ja opettajat. He olivat viime vuonna työstä poissa sairauden takia keskimäärin alle 10 päivää.

Naistyöntekijät sairastivat viime vuonna selkeästi enemmän kuin miestyöntekijät. Myös vakituiset työntekijät ovat useammin sairauslomalla kuin määräaikaiset.