Uutiset

Varsinais-Suomen maahanmuuttajien
kielenopetusta vähennetään 200 paikalla

JORMA PALOVAARA

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta karsitaan rajusti Varsinais-Suomessa, vaikka samaan aikaan koulutuksen tarve kasvaa. Kotoutumiskoulutukseen pääsee noin sata maahanmuuttajaa vähemmän kuin viime vuonna. Seuraavaan vuoteen mennessä aloituspaikatta jäävien määrä kaksinkertaistuu.

-  Maahanmuuttajien koulutuksen vaje on noin miljoona euroa, minkä verran haemme lisärahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Kamppailemme rahoitusongelman kanssa vuosittain, mutta tänä vuonna valmentavan koulutuksen rahoitusta on ohjeistettu vähentämään vielä kymmenyksellä viime vuodesta, toteaa Varsinais-Suomen Työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimakoulutusyksikön päällikkö Martti Rantala .

Hallituksen puheet ja teot ristiriidassa

Rahoituksen vähentäminen liittyy hallituksen linjaukseen siirtää työvoimapoliittisen koulutuksen painopistettä valmentavasta koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen. Ongelmana on, että maahanmuuttajien erikoisryhmää ei ole huomioitu muutoksessa.

Rantala arvostelee, että hallituksen puheet ja käytännön linjaukset ovat ristiriitaisia. Puheissa korostetaan maahanmuuttajien koulutuksen tärkeyttä työvoimapulan ehkäisemiseksi. Samaan aikaan rahanjaossa maahanmuuttajien koulutus on jäänyt harmaalle alueelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uudenmaan TE-keskuksessa ministeriön linjauksia on tulkittu eri tavalla. Siellä kotoutumiskoulutusta lisätään.

-  Emme ole noudattaneet maahanmuuttajien kohdalla ministeriön 10 prosentin vähennysohjetta. Hallitusohjelmassa puhutaan valmentavan koulutuksen määrän supistamisesta, mutta olemme irrottaneet maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen erilleen tästä, toteaa koulutussuunnittelija Anna-Liisa Tavi Uudenmaan TE-keskuksesta.

Jonotusaika voi venyä vuoteen

Turku on maan suurimpia maahanmuuttajien keskuksia. Turun työvoimatoimistoon tulee asiakkaaksi noin 450 uutta maahanmuuttajaa vuodessa. Suurin osa tästä ryhmästä tarvitsee työmarkkinoille päästäkseen kotoutumiskoulutusta.

-  Meillä on pari sataa maahanmuuttajaa jonossa odottamassa kotoutumiskoulutukseen pääsyä. Kesällä asiakkaaksi tulevat voivat joutua jonottamaan koulutuksen alkamista ensi vuoteen, toteaa Marjo Länsipii Turun työvoimatoimiston maahanmuuttajien työnvälitystiimistä.

Tulevana syksynä kotoutumiskoulutuksen pääsee aloittamaan noin 50 maahanmuuttajaa, kun edellisenä syksynä määrä oli vielä 180. Länsisiipi arvioi todellisen tarpeen olevan vajaat 300 aloituspaikkaa.

Noin kymmenen Turun Aikuiskoulutuskeskuksen (Tuakk) kieltenopettajaa joudutaan lomauttamaan tai irtisanomaan kotoutumiskoulutuksen vähentämisen takia.

-  Valmentavan koulutuksen etuja maahanmuuttajille ovat kielikoulutuksen lisäksi olleet pitkä työharjoittelujakso ja henkilökohtainen ohjaus, joidenka kautta he ovat työllistyneet hyvin ja päässeet jatkokoulutuksiin, kertoo Tuakkin opettaja, joka haluaa pysyä nimettömänä työpaikkansa menettämisen pelossa.