Uutiset

Tuomiokapituli hylkäsi Taivassalon mökkitonttivalitukset

HEIKKI SANKKILA

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on hylännyt Taivassalon seurakunnan kesämökkitonttien vuokrankorotuksista tehdyt valitukset.

Taivassalon kirkkovaltuusto päätti viime vuoden marraskuussa korottaa omistamiensa 80 kesämökkitontin vuokria. Seurakunta teetti tonteista markkinahinta-arvion, jonka mukaan tonttien arvo oli yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Edellisen, 20 vuotta sitten tehdyn arvion mukaan tämä arvo oli 1,4 miljoonaa euroa.

Kun tuottovaatimukseksi asetettiin viisi prosenttia markkina-arvosta nousivat tontinvuokrat roimasti. Esimerkiksi 1 000 euron vuosivuokra nousi 3 350 euroon. Vuokralaiset pitivät korotusta kohtuuttomana, 70 heistä valitti kirkkovaltuuston päätöksestä tuomiokapituliin ja vaati vuokrien kohtuullistamista. Sekä tonttien hinta-arviota että viiden prosentin tuottovaatimusta pidettiin liian korkeina.

Tuomiokapituli toteaa ratkaisussaan, että sen toimivaltaan kuuluu vain valvoa, että kirkkovaltuuston päätöstä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä, toimivaltaa ei päätöksellä ole ylitetty tai päätös ole muuten lainvastainen. Tuomiokapituli ei vahvista tehtyjä vuokrasopimuksia eikä sen toimivaltaan sinänsä kuulu arvioida vuokrien kohtuullisuutta.

Kun on selvitetty, että päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja kuulunut kirkkovaltuuston toimivaltaan, ei ole lainvastainen eikä epätarkoituksenmukainen, on valitukset hylättävä, tuomikapituli toteaa.

Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Vuokratason kohtuullisuus voidaan viedä myös käräjäoikeuden arvioitavaksi. Vuokralaiset pohtivat keskiviikkona pidettävässä kokouksessa, mitä toimenpiteitä tuomiokapitulin päätös aiheuttaa.