Uutiset

Suurin toivein tehty kaasutinlaitos
kuihtuu lämpökeskukseksi

JORMA PIHLAVA

Kokemäen Lämpö Oy ja hämeenlinnalainen Kokemäen Kaasutin Oy purkavat sopimuksen, jonka nojalla lämpöyhtiölle on rakennettu Kokemäelle uusi voimalaitos. Uuteen tekniikkaan perustuvan niin sanotun kaasutinlaitoksen piti tuottaa lämmön lisäksi sähköä, mutta sähköntuotanto ei toiminutkaan odotetusti.

Sopimus uuden voimalaitoksen rakentamisesta tehtiin tammikuussa 2004. Laitos rakennettiin välittömästi. Koeajot alkoivat maaliskuussa 2005 ja kestivät viime vuoden tammikuuhun. Sähköä syntyi, mutta vain murto-osa siitä mihin sopimuksen mukaan olisi pitänyt päästä. Laitoksen piti myös toimia miehittämättömänä, mutta sekään ei onnistunut.

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että sopimus on syytä purkaa.

Ainutlaatuinen maailmassa

Kokemäen Kaasutin Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Haavisto sanoo olevansa sekä nolo että pettynyt. Hän odotti Kokemäen projektin synnyttävän laitoksen, josta tulee kaupallinen menestys.

- Emme saaneet aikaan sitä mitä lupasimme. Onnistuessaan laitos olisi ollut tekniikaltaan ensimmäinen maailmassa, mutta nyt ei syntynyt tuotetta, joka olisi markkinoitavissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kokemäen Lämmön toimitusjohtaja Jukka Järvenpää korostaa, ettei kyseessä ole hukkainvestointi, vaikka kaikki tavoitteet eivät täyttyneetkään. Uusi laitos saa tuottaa yhtiön asiakkaille kaukolämpöä. Sähköntuotanto jää toistaiseksi, mutta sitäkään ajatusta ei unohdeta.

- Laitteet ovat olemassa. Sähköntuotanto jää suunnitelman kakkosvaiheeksi. Me saamme 7,2 megawatin normaalin lämpölaitoksen.

Kaukolämmön kysyntä on kasvanut Kokemäellä niin, että lämpöyhtiö olisi joka tapauksessa joutunut investoimaan lämmöntuotannon kasvattamiseen.

Kokemäen Lämpö on kokonaan Kokemäen kaupungin omistama yhtiö. Se on maksanut laitoksesta tähän mennessä 4,3 miljoonaa euroa, josta yhtiön taseessa on velkana 2,3 miljoonaa euroa. Kauppa- ja teollisuusministeriö on avustanut hanketta.

Tavoitteena ollut laitos toimi paitsi teoriassa, myös laboratorio-olosuhteissa. Haavisto arvelee, että nyt lähdettiin laboratoriomitoista kerralla liian isoon kokoon. Yksi kaasutinlaitoksen ydinidea on häkäkaasun puhdistus katalyyttisesti. Se ei toiminutkaan täysimittaisessa laitoksessa.

Sopimuksen purkamisesta on päätetty sovussa. Haaviston yritys on mukana myös jatkotoimissa, joilla laitos muutetaan pelkäksi lämpökeskukseksi.

Valtion teknillinen tutkimuskeskus on ollut mukana hankkeessa. Se jatkaa tutkimustyötään sopimuksen purkautumisesta huolimatta.