Uutiset

Uusi asetus vaikeuttaa hoitoalan opiskelijoiden palkkaamista sijaisiksi

ANNA KUUSELA

Hoitoalan opiskelijoiden palkkaaminen sijaisiksi hankaloituu tänä kesänä kiristyvien määräysten takia. Potilaiden turvallisuus ei sairaaloiden edustajien mukaan välttämättä parane toivotusti.

- Me olemme nyt aikamoisissa vaikeuksissa, Turun kaupunginsairaalan johtaja Päivi Rautava sanoo.

Hankaluuksia aiheuttaa se, että joka vuorossa pitää olla vastuuhoitajaksi kelpaava työntekijä. Kaupunginsairaalassa on jouduttu pidentämään lomakautta toukokuusta syyskuun loppuun, jotta työvuorot voidaan järjestää lain mukaan.

- Lomia ei ole aina ollut mahdollista saada silloin, kun on toivonut, Rautava kertoo.

Äärimmäisenä keinona voidaan joutua neuvottelemaan joidenkin työntekijöiden kanssa lomien keskeyttämisestä, jotta työntekijät pääsevät auttamaan osastolle.

Kesäkuun alussa voimaan tuleva asetus vaatii, että esimerkiksi sairaanhoitajan sijaisena toimivalla opiskelijalla pitää olla kaksi kolmasosaa opinnoista suoritettuna.

Opiskelijoille on myös määrättävä kirjallisesti ohjaaja. Ohjaajan tulee valvoa opiskelijan työtä ja puuttua siihen, jos potilaan turvallisuus vaarantuu.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Rautavan mielestä potilasturvallisuus ei ainakaan aluksi vahvistu, koska riittävän päteviä sijaisia ei välttämättä ole.

- Silloin voivat jäädä kädet vajaaksi.

Rautavan mielestä asetus annettiin huonoon aikaan, koska kunnat kärsivät sairaanhoitajapulasta. Kaupunginsairaalassa työntekijät joutuvat paiskimaan tänäkin kesänä paljon kaksoisvuoroja, koska lyhytaikaisia sijaisia on vaikea saada.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka arvioi, että asetuksen takia sijaisjärjestelyjä joudutaan miettimään useassa paikassa uudestaan. Parikan mielestä asetuksen vaatimuksista olisi pitänyt keskustella valmisteluvaiheessa enemmän.

Terveysasemilla vähän opiskelijoita

Turun perusterveydenhuollon tilannetta asetus ei kuitenkaan juuri ole vaikeuttanut. Terveystoimen ylilääkäri Maisa Kuusela kertoo, että hoitajien sijaisina toimii perusterveydenhuollossa melko vähän opiskelijoita.

- Perusterveydenhuollossa hoitajan työ on niin itsenäistä, ettemme ole kovin nuoria opiskelijoita aikaisemminkaan pystyneet ottamaan.

Perusterveydenhuollossa kärsitään silti paikoitellen sijaispulasta, eikä esimerkiksi Varissuon terveysasemalle ole saatu tarpeeksi lääkärisijaisia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Päivi Nygren kertoo, että asetus ei varsinaisesti ole hankaloittanut tilannetta, vaan työvoimapulasta kärsitään muutenkin. Sairaanhoitopiirissä on jo aiemmin vaadittu sijaisuuksia tekeviltä hoitajaopiskelijoilta suunnilleen yhtä paljon opintoja kuin asetus edellyttää. Myös siitä on huolehdittu, että vuorossa on pätevä työntekijä, joka saa esimerkiksi jakaa lääkkeitä.

Kandien päivystystä rajoitetaan

Asetus koskee myös lääkäriopiskelijoita. Neljä vuotta opiskelleet kandidaatit voivat jatkossa toimia päivystäjinä vain, jos heille järjestetään pätevän lääkärin välitön valvonta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä lääkäriopiskelijoille on saatu järjestettyä tarvittava ohjaus. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Turkka Tunturi arvioi silti, että potilasturvallisuus voi joillain alueilla jopa huonontua, koska asetus rajoittaa lääkäripäivystyksen järjestämistä. Hän ounastelee, että hoitomatkat voivat pidentyä ja hoitoon pääsy hidastua.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Turun perusterveydenhuollossa ei alle viisi vuotta opiskelleita lääkärikandidaatteja ole aiemminkaan otettu sijaisiksi. Kaupunginsairaalassa jokaisella kandidaatilla on päivisin oma ohjaaja, eivätkä kandidaatit päivystä tänä kesänä ollenkaan.