Uutiset

Loimaan amk:n
kohtalo ratkeaa
maanantaina

HEIKKI ALA-NISSILÄ

Loimaan edustajat eivät onnistuneet vakuuttamaan Turun apulaiskaupunginjohtajaa Tero Hirvilammia ammattikorkeakouluopetuksen jatkamisesta Loimaalla.

Hirvilammi esittää maanantaina kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle, että ammattikorkeakoulun nuorten tutkintoon johtavasta koulutuksesta Loimaalla luovutaan 1.8. 2009.

- Neuvotteluissa Loimaan edustajien kanssa ei tullut esiin uusia painavia syitä, joiden perusteella muuttaisin aiempaa esitystäni, Hirvilammi kirjoittaa kaupunginhallituksen esityslistalla.

Hirvilammin mukaan nuorten aloituspaikkojen siirto Loimaalta ei sulje pois seudun kehittämistä muulla ammattikorkeakoulun toiminnalla.

Loimaalla voitaisiin toteuttaa aikuiskoulutusta, projektitoimintaa, opinnäytetöiden tekemistä, palvelutoimintaa ja avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa.

Loimaalla pelätään kuitenkin, että nuorten aloituspaikoista luopuminen merkitsee yksikön alasajon alkamista.

Hirvilammi kirjoittaa, että Turun ammattikorkeakoulun saama rahoitus ja uudet aloituspaikat riippuvat siitä, miten hyvin se onnistuu rakenteellisessa kehittämisessä. Opetusministeriö on ollut asiassa selväsanainen ja vaatinut tulosneuvotteluissa useana vuotena Loimaan toimipisteen lakkauttamista, koska sen vetovoima ja laatu eivät ole riittävän korkeatasoisia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yksikön vetovoimaisuusindeksi on alle kahden, kun sen pitäisi olla viiden ja kuuden välillä. Turun ammattikorkeakoulu on määritellyt vetovoimaisuuden tavoiteluvuksi 4,8.

Hirvilammi vetoaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kantaan, joka puoltaa opetuksen lakkauttamista Loimaalla. Oppilaskunta perustelee kantaansa sillä, että suurin osa opiskelijoista käy Loimaalla Turusta ja että opetusta ei anneta kaikkina viikonpäivinä. Opiskelijoista neljännes tulee Loimaan seutukunnalta.

Esittelyssä otetaan kantaa myös Loimaan yksikön vuokrakysymykseen. Turku maksoi Loimaalle vuokraa koulutiloista viime vuonna 160 000 euroa. Loimaa kompensoi kustannuksia maksamalla itse vuokranantajalle noin 50 000 euroa enemmän. Loimaa on esittänyt osuutensa kohtuullistamisesta, mikä tietäisi Turulle 38 000 euron lisäkustannuksia.

Loimaan ammatti-instituutin luopuessa ammattikorkeakouluyhteistyöstä ja Loimaan kaupungin ryhtyessä yhteistyökumppaniksi Turun kaupunginhallitus edellytti, etteivät vuokrakustannukset nouse.

Koulutalon omistajan Hartela Oy:n, Loimaan kaupungin ja Turun tilalaitoksen neuvottelemaa kohtuullistamissopimusta ei Turun kaupunginhallituksessa ole hyväksytty.